Swyddi

Gyrfaoedd yn Sorrento Therapeutics, Inc.

Sorrento Therapeutics, Inc. yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn cynnig cyflog deniadol a phecyn buddion cynhwysfawr sy’n cynnwys opsiynau stoc, yswiriant meddygol, deintyddol, bywyd ac anabledd, 401k a gwyliau â thâl.