O programu

« Zpět na Pipeline

Aplikujeme špičkovou vědu k vytváření inovativních terapií, které zlepší životy těch, kteří trpí rakovinou, nezvladatelnou bolestí a COVID-19.

Rakovina je geneticky různorodý, vysoce adaptivní, neustále mutující a pro imunitní systém prakticky neviditelný. Náš přístup k léčbě rakoviny je založen na přesvědčení, že pacienti budou vyžadovat multimodální, mnohostranný přístup – zacílení na jeden nebo různorodý soubor buněčných cílů a napadení těch na několika frontách – současně nebo postupně, často a neúnavně.

Náš přístup k boji proti rakovině je možný díky jedinečnému imuno-onkologickému („IO“) portfoliu, které se skládá z široké řady inovativních a synergických aktiv, jako je široká knihovna plně lidských protilátek („G-MAB™“), která dokáže být používány samostatně nebo začleněny do přístupů zaměřených na rakovinu, včetně:

Tato aktiva jsou doplněna inovativním lymfatickým cíleným zařízením (Sofusa®) navržený tak, aby dodával protilátky do lymfatického systému, kde jsou imunitní buňky trénovány k boji s rakovinou. 

Vytvořili jsme lidské protilátky proti mnoha cílům důležitým v léčbě rakoviny, včetně PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, c-MET, VEGFR2 a mnoha dalším cílům, které jsou v různých fázích vývoje. Naše programy CAR-T zahrnují klinické stadium CD38 CAR T. Terapie, které kombinují přístupy, jsou v předklinickém stádiu hodnocení mnohočetného myelomu, rakoviny plic a dalších rakovin u dospělých a dětí.

  • CAR T (Chimerický antigenní receptor – T buňky) terapie, která modifikuje pacientovy vlastní T-buňky, aby zabily jeho nádor
  • Terapie DAR T (Dimeric Antigen Receptor – T Cells), která upravuje T-buňky zdravého dárce tak, aby byly reaktivní na jakýkoli nádor pacienta, což umožňuje léčbu pacientova nádoru „z regálu“.
  • konjugáty protilátka-lék („ADC“) a
  • Onkolytické virové programy (Seprehvir™, Seprehvec™)

„Naše jedinečné portfolio aktiv IO platformy nemá v tomto odvětví konkurenci. Zahrnuje inhibitory imunitního kontrolního bodu, bispecifické protilátky, konjugáty protilátka-lék (ADC), stejně jako buněčné terapie založené na chimérických antigenních receptorech (CAR) a dimerních antigenních receptorech (DAR) a nejnověji jsme přidali onkolytické viry (Seprehvir™, Seprehvec ™). Každé aktivum jednotlivě ukazuje velký slib; dohromady cítíme, že mají potenciál překonat ty nejtěžší problémy s rakovinou“

– Dr. Henry Ji, CEO

Náš závazek zlepšit životy pacientů s tím, co je v současnosti považováno za nezvladatelnou bolest, je také demonstrováno naším vytrvalým úsilím vyvinout prvotřídní (TRPV1 agonista) neopioidní malou molekulu, Resiniferatoxin (“RTX”).

Resiniferatoxin má potenciál hluboce změnit přístup k léčbě bolesti v různých indikacích, a to kvůli silnému a dlouhodobému účinku při jednorázovém podání, ale také kvůli výhodám jeho neopioidního profilu.

RTX dokončuje předklíčové studie u lidských indikací, jako je osteoartritida a bolest při rakovině na konci života, přičemž hlavní registrační studie mají začít v druhé polovině roku 2020.

RTX je také v klíčových studiích pro aplikaci u společenských psů s obtížně zvládnutelnou artritickou bolestí lokte. Vzhledem k tomu, že domácí mazlíčci jsou součástí rodiny, náš přístup k vývoji inovativních řešení pro zvládání bolesti má zahrnovat i další druhy, které milujeme!