Potrubí

Výzkum a vývoj společnosti Sorrento se zaměřuje na podporu inovací v oblasti COVID-19, léčby rakoviny, úplné kontroly bolesti a autoimunitních onemocnění

Klíčové programy indikace Předklinické Fáze I Fáze II Fáze III/Pivotální Schválení FDA
Programy COVID-19  

COVISTIX™ (diagnostický) Rychlý test antigenu

*

Povolení k nouzovému použití (EUA) v Mexiku (COFEPRIS), Brazílii (ANVISA) a označení CE v Evropě

COVIMARK™ (diagnostický) Rychlý test antigenu

*

Žádost podaná v USA a Kanadě o povolení k nouzovému použití (EUA)

VIREX (diagnostický) Diagnostika doma

60.2%*

EUA Enabling Studies in Q3 2022

OQORY™ (COVI-MSC) ARDS kvůli COVID-19 u pacientů na JIP

82%*

Stěžejní soud v Brazílii

                         
OVYDSO (olgotrelvir)Antivirový (ústní pilulka)

40%*

Omicron mRNA vakcína Vakcína

20%*

Klíčové programy indikace Předklinické Fáze I Fáze II Fáze III/Pivotální Schválení FDA
imunoterapie  

FUJOVEE™ (Abivertinib) NSCLC

82%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) B buněčné lymfomy

60.2%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) Prostaty

20%*

PD-L1 (socazolimab)* SCLC

82%*

*V partnerství s Lee's Pharm v Číně

PD-L1 (STI-3031)** Karcinomu děložního čípku

82%*

**V USA a ve spolupráci s ImmuneOncia v Koreji

CD47 solidní nádory

40%*

CD38 DAR-T Mnohočetný myelom

40%*

CD38 ADC Amyloidóza, mnohočetný myelom, T-ALL a jícen

40%*

TROP2 ADC* solidní nádory

40%*

Onkolytický virus Seprehvec™ pevné nádory; Nádory CNS

40%*

BCMA ADC Tekuté nádory

20%*

Bevacizumab-ADNAB™ Rakovina endometria

40%*

Ve spolupráci s Mayo Clinic

Bevacizumab-ADNAB™ Rakovina vaječníků

40%*

Ve spolupráci s Mayo Clinic

Rituximab-ADNAB™ B-buněčné lymfomy

40%*

Ve spolupráci s Mayo Clinic

Sofusa® anti-PD-1 Kožní T-buněčný lymfom (CTCL), melanom

40%*

Klíčové programy indikace Předklinické Fáze I Fáze II Fáze III/Pivotální Schválení FDA
Bolest  

ZTlido® 1.8%
Postherpetická neuralgie - PHN

99.8%*

Gloperba®
Léčba dny (ústní)

99.8%*

SEMDEXA (SP-102) Lumbální radikulární/ischiasová bolest

82%*

SP-103 (Lidokainový topický systém 5.4 %) Akutní bolesti zad

60.2%*

SP-104 (Zpožděný výbuch nízké dávky naltrexonu) Fibromyalgie

20%*

RTX (resiniferatoxin)
Epidurální injekce
Nezvladatelná bolest u pokročilé rakoviny

60.3%*

Označení sirotka

RTX (resiniferatoxin)
Intraartikulární cesta
Střední až těžká bolest kolene OA

60.2%*

Klíčové programy indikace Předklinické Fáze I Fáze II Fáze III/Pivotální Schválení FDA
Lymfatická dodávka léků  

Sofusa® anti-TNF Autoimunitní (RA)

40%*

Sofusa® anti-PD-1 Kožní T-buněčný lymfom (CTCL), melanom

40%*

Sofusa® anti-CTLA-4 Melanom

40%*

Ve spolupráci s Mayo Clinic
Programy COVID-19
Klíčové programy (Indikace) Fáze
COVISTIX™ (diagnostický) FDA EUA
COVIMARK™ (diagnostický) FDA EUA
VIREX (diagnostický) PH III
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
OVYDSO (olgotrelvir) Ph II
Omicron mRNA vakcína Předklinické
imunoterapie
Klíčové programy (Indikace) Fáze
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph II
FUJOVEE™ (Abivertinib) Předklinické
PD-L1 (socazolimab)* Ph III
PD-L1 (STI-3031)** Ph III
CD47 (Solidní nádory) Ph I
CD38 DAR-T (Mnohočetný myelom) Ph I
CD38 ADC (amyloidóza, mnohočetný myelom, T-ALL a jícen) Ph I
TROP2 ADC* (Solidní nádory) Ph I
Onkolytický virus Seprehvec™ (Solidní nádory; nádory CNS) PH I
BCMA ADC (Tekuté nádory) Předklinické
Bevacizumab-ADNAB™ (Rakovina endometria) Ph I
Bevacizumab-ADNAB™ (Rakovina vaječníků) Ph I
Rituximab-ADNAB™ (B-buněčné lymfomy) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (kožní T-buněčný lymfom (CTCL), melanom) Ph I
Bolest
Klíčové programy (Indikace) Fáze
ZTlido® 1.8% (Postherpetická neuralgie – PHN) Schválení FDA
Gloperba® 1.8% Léčba dny (ústní) Schválení FDA
SEMDEXA (SP-102) Ph III
SP-103 (Lidokainový topický systém 5.4 %) Ph II
SP-104 (Zpožděný výbuch nízké dávky naltrexonu) Předklinické
RTX (resiniferatoxin) Epidurální injekce Ph II
RTX (resiniferatoxin) Intraartikulární cesta Ph II
Lymfatický porod
Klíčové programy (Indikace) Fáze II
Sofusa® anti-TNF (Autoimunitní RA) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (kožní T-buněčný lymfom (CTCL), melanom) Ph I
Sofusa® anti-CTLA-4 (Melanom) Ph I