Potrubí

Výzkum a vývoj společnosti Sorrento se zaměřuje na podporu inovací v oblasti COVID-19, léčby rakoviny, úplné kontroly bolesti a autoimunitních onemocnění

Klíčové programy indikace Předklinické Fáze I Fáze II Fáze III/Pivotální Schválení FDA
Programy COVID-19  

COVISTIX™ (diagnostický) Rychlý test antigenu

*

Povolení k nouzovému použití (EUA) v Mexiku (COFEPRIS), Brazílii (ANVISA) a označení CE v Evropě

COVIMARK™ (diagnostický) Rychlý test antigenu

*

Žádost podaná v USA a Kanadě o povolení k nouzovému použití (EUA)

COVISHIELD™ (léčba) Neutralizační protilátky (IN) u ambulantních a hospitalizovaných pacientů

40%*

COVISHIELD™ (léčba) Neutralizační protilátka (IV) u ambulantních a hospitalizovaných pacientů

20%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) Těžký COVID-19 u pacientů na JIP

82%*

Pivotal Trial čekající na schválení FDA

OQORY™ (COVI-MSC) ARDS kvůli COVID-19 u pacientů na JIP

82%*

Stěžejní soud v Brazílii

MPro Inhibitor (perorální pilulka) Antivirový

40%*

Omicron mRNA vakcína Vakcína

20%*

Klíčové programy indikace Předklinické Fáze I Fáze II Fáze III/Pivotální Schválení FDA
imunoterapie  

FUJOVEE™ (Abivertinib) NSCLC

82%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) B buněčné lymfomy

60.2%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) Prostaty

20%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) Lupus

20%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) MS

20%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) GvHD

20%*

PD-L1 (socazolimab)* SCLC

82%*

*V partnerství s Lee's Pharm v Číně

PD-L1 (STI-3031)** Karcinomu děložního čípku

82%*

**V USA a ve spolupráci s ImmuneOncia v Koreji

CD47 solidní nádory

40%*

CD38 DAR-T Mnohočetný myelom

40%*

CD38 ADC Amyloidóza, mnohočetný myelom, T-ALL a jícen

40%*

TROP2 ADC* solidní nádory

40%*

* V Číně

Onkolytický virus Seprehvec™ pevné nádory; Nádory CNS

40%*

BCMA ADC Tekuté nádory

20%*

Bevacizumab-ADNAB™ Rakovina endometria

40%*

Ve spolupráci s Mayo Clinic

Bevacizumab-ADNAB™ Rakovina vaječníků

40%*

Ve spolupráci s Mayo Clinic

Rituximab-ADNAB™ B-buněčné lymfomy

40%*

Ve spolupráci s Mayo Clinic
Klíčové programy indikace Předklinické Fáze I Fáze II Fáze III/Pivotální Schválení FDA
Bolest  

ZTlido™ 1.8 %
Postherpetická neuralgie - PHN

99.8%*

SP-102 (SEMDEXA) Lumbální radikulární/ischiasová bolest

82%*

SP-103 (Lidokainový topický systém 5.4 %) Akutní bolesti zad

20%*

SP-104 (Zpožděný výbuch nízké dávky naltrexonu) Fibromyalgie

20%*

RTX (resiniferatoxin)
Epidurální injekce
Nezvladatelná bolest u pokročilé rakoviny

60.3%*

Označení sirotka

RTX (resiniferatoxin)
Intraartikulární cesta
Střední až těžká bolest kolene OA

60.2%*

Klíčové programy indikace Předklinické Fáze I Fáze II Fáze III/Pivotální Schválení FDA
Lymfatický porod  

Sofusa® anti-TNF Autoimunitní (RA)

40%*

Sofusa® anti-PD-1 Kožní T-buněčný lymfom (CTCL)

40%*

Sofusa® anti-CTLA-4 Melanom

40%*

Ve spolupráci s Mayo Clinic
Programy COVID-19
Klíčové programy (Indikace) Fáze
COVISTIX™ (diagnostický) FDA EUA
COVIMARK™ (diagnostický) FDA EUA
COVISHIELD™ (léčba) PH I
COVISHIELD™ (léčba) Předklinické
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
Mpro Inhibitor (perorální pilulka) (antivirový) Ph I
Omicron mRNA vakcína (vakcína) Předklinické
imunoterapie
Klíčové programy (Indikace) Fáze
FUJOVEE™ (Abivertinib) (NSCLC) Ph III
FUJOVEE™ (Abivertinib) (B buněčné lymfomy) Ph II
FUJOVEE™ (Abivertinib) (prostata) Předklinické
FUJOVEE™ (Abivertinib) (Lupus) Předklinické
FUJOVEE™ (Abivertinib) (SLEČNA) Předklinické
FUJOVEE™ (Abivertinib) (GvHD) Předklinické
PD-L1 (socazolimab)*(SCLC) Ph III
PD-L1 (STI-3031)** (Rakovina děložního hrdla) Ph III
CD47 (Solidní nádory) Ph I
CD38 DAR-T (Mnohočetný myelom) Ph I
CD38 ADC (amyloidóza, mnohočetný myelom, T-ALL a jícen) Ph I
TROP2 ADC* (Solidní nádory) Ph I
Onkolytický virus Seprehvec™ (Solidní nádory; nádory CNS) PH I
BCMA ADC (Tekuté nádory) Předklinické
Bevacizumab-ADNAB™ (Rakovina endometria) Ph I
Bevacizumab-ADNAB™ (Rakovina vaječníků) Ph I
Rituximab-ADNAB™ (B-buněčné lymfomy) Ph I
Bolest
Klíčové programy (Indikace) Fáze
ZTlido™ 1.8 % (Postherpetická neuralgie – PHN) Schválení FDA
SP-102 (SEMDEXA) Ph III
SP-103 (Lidokainový topický systém 5.4 %) Předklinické
SP-104 (Zpožděný výbuch nízké dávky naltrexonu) Předklinické
RTX (resiniferatoxin) Epidurální injekce (Nezvladatelná bolest u pokročilé rakoviny) Ph II
RTX (resiniferatoxin) Intraartikulární cesta (Střední až těžká bolest kolene OA) Ph II
Lymfatický porod
Klíčové programy (Indikace) Fáze II
Sofusa® anti-TNF (Autoimunitní RA) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (Kutánní T-buněčný lymfom (CTCL)) Ph I
Sofusa® anti-CTLA-4 (Melanom) Ph I