Bolest

« Zpět na Pipeline

RTX rozšíření

Bolest spojená s artritidou kolene

Bolest spojená s terminální rakovinou

RTX (resiniferatoxin) je jedinečná neurální intervenční molekula, která je vysoce selektivní a může být aplikována periferně (např. nervový blok, intraartikulární) nebo centrálně (např. epidurální), ke kontrole chronické bolesti u různých stavů včetně artritidy a rakoviny.

RTX má potenciál být prvotřídním lékem, který řeší aktuálně nezvládnutelnou bolest novým a jedinečným způsobem tím, že se zaměřuje na nervy odpovědné za přenos signálu chronické oslabující bolesti.

RTX se silně váže na receptory TRPV1 a nutí k otevření kalciových kanálů umístěných na koncovém zakončení nervu nebo soma neuronu (v závislosti na cestě podání). To zase vytváří pomalý a trvalý příliv kationtů, který rychle vede k deleci TRPV1-pozitivních buněk.

RTX přímo interaguje s aferentními nervovými buňkami bez ovlivnění pocitů, jako je dotyk, tlak, akutní píchání, vnímání vibrací nebo funkce svalové koordinace.

Podávání na periferní nervové zakončení má za následek setrvalý dočasný účinek k léčbě související bolesti artritida kolena.

RTX může potenciálně pomoci pacientům s terminální rakovinová bolestpo jednorázové epidurální injekci trvalým blokováním přenosu signálu bolesti z nádorové tkáně do dorzálního kořenového ganglionu (DRG) v míše bez nežádoucích vedlejších účinků spojených s vysokými a opakovanými dávkami opioidů. Pokud opioidy zůstanou součástí terapeutického arzenálu těchto pacientů, RTX má potenciál významně snížit množství a frekvenci užívání opioidů.

RTX získal status léku pro vzácné onemocnění od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv pro léčbu onemocnění v konečném stádiu, včetně nezvladatelných bolestí spojených s rakovinou.

Sorrento úspěšně dokončilo pozitivní fázi Ib klinického důkazu o koncepční studii s National Institutes of Health v rámci dohody o kooperativním výzkumu a vývoji (CRADA), která prokázala zlepšení bolesti a sníženou spotřebu opioidů po intratekálním podání (přímo do míšního prostoru).

Společnost zahájila klíčové studie a usiluje o podání NDA v roce 2024.