DAR T

« Zpět na Pipeline

DAR T (dimerický antigenní receptor-T buňka)

Sorrento využívá patentovanou technologii knock-out knock-in (KOKI) k modifikaci normálních T-buněk odvozených od zdravých dárců tak, aby je geneticky upravily tak, aby exprimovaly dimerní antigenní receptor do konstantní oblasti alfa řetězce (TRAC) receptoru T-buněk (TCR). Tímto způsobem je TRAC vyřazen a antigen je vyražen do jeho lokusu. 

Dimerický antigenní receptor (DAR) využívá Fab místo scFv používaného tradičními T buňkami chimérického antigenního receptoru (CAR). Věříme, že tento DAR byl v preklinických studiích prokázán větší specifičností, stabilitou a účinností.

Současná technologie CAR T Cell

Technologie dimerického antigenního receptoru nové generace (DAR).

Sorrento-Graphics-DART