Co jsou to klinické studie?

« Zpět na Pipeline

Co jsou to klinické studie?

Než je lék dostupný v lékárně, je zkoumán v klinických studiích. Klinické studie jsou pečlivě monitorovány a dokumentovány vědeckými studiemi, jejichž cílem je vyhodnotit bezpečnost a účinnost hodnocených léčiv za účelem nalezení nových a lepších léčebných postupů pro pacienty. Provádějí se v nemocnici nebo na klinice, kde lékaři a další zdravotničtí pracovníci pozorují a vyhodnocují reakci dobrovolníka na zkoumaný lék. Vyšetřované léky musí před schválením prokázat svou bezpečnost a účinnost FDA (Food and Drug Administration).

Máte dotazy ke klinickému hodnocení?

Kontaktujte nás prosím na adrese Clinictrials@sorrentotherapeutics.com.