Zásady ochrany osobních údajů

« Zpět na Pipeline

OCHRANA SOUKROMÍ

Datum účinnosti: 14. června 2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) vysvětluje jak Sorrento Therapeutics, Inc. a její přidružené společnosti a dceřiné společnosti (společně „Sorrento, ""us, ""we, "Nebo"náš“) shromažďuje, používá a sdílí vaše osobní údaje v souvislosti s webovými stránkami, aplikacemi a portály, které provozujeme a které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (souhrnně „Site“), naše stránky sociálních médií a naše e-mailová komunikace (společně a společně s webem „Servis").

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezbytně nevztahují na osobní údaje, které jste nám poskytli nebo poskytnete v jiném nastavení než prostřednictvím Stránek nebo jejich prostřednictvím. Na osobní údaje, které Sorrento jinak shromažďuje, například v souvislosti s našimi klinickými studiemi, laboratorními službami pro pacienty nebo produkty COVISTIX, se mohou vztahovat samostatné nebo dodatečné zásady ochrany osobních údajů. Sorrento si vyhrazuje právo kdykoli upravit tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud provedeme revize, které změní způsob, jakým shromažďujeme, používáme nebo sdílíme osobní údaje, zveřejníme tyto změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů byste měli pravidelně kontrolovat, abyste měli aktuální informace o našich nejnovějších zásadách a postupech. Datum účinnosti nejnovější verze našich Zásad ochrany osobních údajů zaznamenáme v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů. Vaše další používání Služby po zveřejnění změn představuje váš souhlas s těmito změnami.

Sběr osobních informací

 1. Osobní údaje, které poskytnete.  Můžeme shromažďovat následující osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím naší Služby nebo jinak:
  • Kontaktní informace, jako je jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a umístění.
  • Odborné informace, jako je pracovní pozice, organizace, číslo NPI nebo oblast odbornosti.
  • Informace o účtu, jako je uživatelské jméno a heslo, které si vytvoříte při přístupu na náš klientský portál, spolu s jakýmikoli dalšími registračními údaji.
  • Nastavení, jako jsou vaše marketingové nebo komunikační preference.
  • Komunikace, včetně informací souvisejících s vašimi dotazy na nás a jakékoli zpětné vazby, kterou nám poskytnete, když s námi komunikujete.
  • Informace žadatele, jako je váš životopis, životopis, zaměstnanecké zájmy a další informace, které můžete poskytnout, když se u nás ucházíte o práci nebo příležitost nebo požadujete informace o pracovních příležitostech prostřednictvím Služby.
  • Další informace které se rozhodnete poskytnout, ale není zde konkrétně uvedeno, které použijeme tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo jak je jinak zveřejněno v době shromažďování.
 2. Osobní údaje shromažďovány automaticky. My, naši poskytovatelé služeb a naši obchodní partneři můžeme automaticky zaznamenávat informace o vás, vašem počítači nebo mobilním zařízení a vaší aktivitě v průběhu času na naší Službě a dalších webech a online službách, jako jsou:
  • Informace o online aktivitě, jako jsou webové stránky, které jste navštívili před procházením služby, stránky nebo obrazovky, které jste si prohlíželi, jak dlouho jste na stránce nebo obrazovce strávili, navigační cesty mezi stránkami nebo obrazovkami, informace o vaší aktivitě na stránce nebo obrazovce, časy přístupu a trvání přístupu.
  • informace o zařízení, jako je typ a číslo verze operačního systému vašeho počítače nebo mobilního zařízení, bezdrátový operátor, výrobce a model, typ prohlížeče, rozlišení obrazovky, IP adresa, jedinečné identifikátory a obecné informace o poloze, jako je město, stát nebo zeměpisná oblast.
 3. Soubory cookie a podobné technologie. Stejně jako mnoho online služeb používáme soubory cookie a podobné technologie k usnadnění některých našich automatických sběrů dat, včetně:
  • Cookies, což jsou textové soubory, které webové stránky ukládají do zařízení návštěvníka za účelem jednoznačné identifikace prohlížeče návštěvníka nebo k ukládání informací či nastavení v prohlížeči za účelem pomoci vám efektivně se pohybovat mezi stránkami, pamatovat si vaše preference, umožnit funkčnost, pomoci nám porozumět aktivitě uživatele a vzory a usnadnění online reklamy. Pro více informací navštivte naše Zásady používání souborů cookie.
  • Webové majáky, také známé jako pixelové značky nebo čisté GIFy, které se obvykle používají k demonstraci přístupu nebo otevření webové stránky nebo e-mailu nebo zobrazení určitého obsahu nebo kliknutí na něj, obvykle k sestavení statistik o používání webových stránek a úspěšnosti marketingových kampaní.
 4. Osobní údaje získané od třetích stran. Osobní údaje o vás můžeme také obdržet od třetích stran, jako jsou naši obchodní partneři, klienti, prodejci, dceřiné společnosti a přidružené společnosti, poskytovatelé údajů, marketingoví partneři a veřejně dostupné zdroje, jako jsou platformy sociálních médií. 
 5. Referrals (Doporučení). Uživatelé Služby mohou mít příležitost odkázat na nás kolegy nebo jiné kontakty a sdílet své kontaktní údaje. Neposkytujte nám prosím něčí kontaktní údaje, pokud k tomu nemáte jeho svolení.
 6. Citlivé osobní údaje. Pokud o to výslovně nepožádáme, žádáme vás, abyste nám neposkytovali žádné citlivé osobní údaje (např. informace související s rasovým nebo etnickým původem, politickými názory, náboženstvím nebo jiným přesvědčením, zdravím, biometrickými nebo genetickými charakteristikami, kriminálním pozadím nebo členstvím v odborech). ) ve Službě nebo jejím prostřednictvím nebo jinak vůči nám.

POUŽITÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující účely a jak je jinak popsáno buď v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebo v době shromažďování.

 1. K poskytování Služby. Vaše osobní údaje můžeme použít k:
  • poskytovat a provozovat Službu a naše podnikání;
  • sledovat a zlepšovat vaši zkušenost se Službou;
  • vytvořit a udržovat svůj účet v našich aplikacích nebo portálech;
  • kontrolovat a reagovat na vaše požadavky nebo dotazy;
  • komunikovat s vámi o Službě a další související komunikaci; a
  • poskytovat materiály, produkty a služby, které požadujete.
 2. Výzkum a vývoj.  Vaše informace můžeme použít pro účely výzkumu a vývoje, včetně zlepšení služby, pochopení a analýzy trendů a preferencí používání našich uživatelů a vývoje nových funkcí, funkcí a služeb. V rámci těchto činností můžeme z osobních údajů, které shromažďujeme, vytvářet agregované, deidentifikovatelné nebo jiné anonymní údaje. Osobní údaje převádíme na anonymní údaje tím, že odstraňujeme informace, díky nimž lze údaje osobně identifikovat. Tyto anonymní údaje můžeme používat a sdílet je s třetími stranami pro naše zákonné obchodní účely, včetně analýzy a zlepšování služby a propagace našeho podnikání.
 3. direct marketing. Můžeme vám zasílat sdělení týkající se Sorrenta nebo jiná přímá marketingová sdělení, jak to povoluje zákon. Můžete se odhlásit z naší marketingové komunikace, jak je popsáno v části „Vaše volby“ níže.  
 4. Zájmově orientovaná reklama. Můžeme spolupracovat s reklamními společnostmi třetích stran a společnostmi sociálních médií, abychom nám pomohli inzerovat naše podnikání a zobrazovat reklamy na naší Službě a na dalších stránkách. Tyto společnosti mohou používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování informací o vás (včetně údajů o zařízení a údajů o online aktivitě popsaných výše) v průběhu času napříč naší službou a dalšími weby a službami nebo vaší interakci s našimi e-maily a používat tyto informace k zobrazování reklam, které myslí si, že tě budou zajímat. Další informace o možnostech omezení zájmově orientované inzerce naleznete níže v části Vaše volby. 
 5. Aplikace pro nábor a zpracování.  V souvislosti s našimi náborovými aktivitami nebo vašimi žádostmi nebo dotazy týkajícími se pracovních příležitostí u Sorrento prostřednictvím služby můžeme použít vaše osobní údaje k vyhodnocení žádostí, odpovídání na dotazy, kontrole přihlašovacích údajů, kontaktování referencí, provádění prověrek a jiných bezpečnostních kontrol a jinak používat osobní údaje pro účely HR a zaměstnání.
 6. Dodržovat zákony a předpisy. Vaše osobní údaje použijeme tak, jak se domníváme, že je to nezbytné nebo vhodné pro splnění platných zákonů, zákonných požadavků a právního procesu, jako je reakce na předvolání nebo žádosti vládních orgánů.
 7. Pro dodržování předpisů, prevenci podvodů a bezpečnost. Můžeme použít vaše osobní údaje a zpřístupnit je orgánům činným v trestním řízení, vládním orgánům a soukromým stranám, pokud to považujeme za nezbytné nebo vhodné pro: (a) zachování bezpečnosti, zabezpečení a integrity naší služby, produktů a služeb, podnikání, databází a další technologická aktiva; (b) chránit naše, vaše nebo cizí práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek (včetně uplatňování a obhajoby právních nároků); (c) audit našich interních procesů z hlediska souladu s právními a smluvními požadavky a interními zásadami; (d) vymáhat podmínky, kterými se služba řídí; a (e) předcházet, identifikovat, vyšetřovat a odrazovat od podvodné, škodlivé, neoprávněné, neetické nebo nezákonné činnosti, včetně kybernetických útoků a krádeží identity.
 8. S Vaším souhlasem. V některých případech vás můžeme konkrétně požádat o souhlas se shromažďováním, používáním nebo sdílením vašich osobních údajů, například když to vyžaduje zákon.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se subjekty a jednotlivci uvedenými níže nebo jak je jinak popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v místě sběru.

 1. Spřízněné společnosti.  Shromážděné informace o vás můžeme sdílet s kterýmkoli členem naší skupiny společností, včetně přidružených společností, naší konečné holdingové společnosti a jejích dceřiných společností. Vaše osobní údaje budeme například sdílet s našimi spřízněnými společnostmi, abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby, kde jiné společnosti v rámci naší skupiny poskytují součásti kompletní nabídky služeb.
 2. Poskytovatelé služeb.  Osobní údaje sdílíme s třetími stranami a jednotlivci, kteří vykonávají funkce naším jménem a pomáhají nám provozovat naše podnikání. Poskytovatelé služeb nám například pomáhají provádět hosting webových stránek, služby údržby, správu databází, webovou analýzu, marketing a další účely.
 3. Reklamní partneři.  Osobní údaje shromážděné o vás můžeme také sdílet s třetími stranami, se kterými spolupracujeme na reklamních kampaních, soutěžích, speciálních nabídkách nebo jiných akcích či aktivitách souvisejících s naší Službou, nebo které shromažďují informace o vaší aktivitě na Službě a jiných online službách, abychom pomáhají nám inzerovat naše produkty a služby a/nebo používat hašované seznamy zákazníků, které s nimi sdílíme, k zobrazování reklam vám a podobným uživatelům na jejich platformách.
 4. Nabyvatelé podniků.  Můžeme zveřejnit osobní údaje shromážděné o vás se třetími stranami v souvislosti s jakoukoli obchodní transakcí (nebo potenciální transakcí) zahrnující fúzi, prodej akcií nebo aktiv společnosti, financování, akvizici, konsolidaci, reorganizaci, odprodej nebo zrušení celé společnosti nebo její části. našeho podnikání (včetně v souvislosti s konkurzem nebo podobným řízením).
 5. Úřady, orgány činné v trestním řízení a další.  Můžeme také zpřístupnit informace o vás shromážděné orgánům činným v trestním řízení, vládním orgánům a soukromým stranám, pokud je zveřejnění nezbytné pro dodržení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení, v reakci na předvolání, soudní příkaz, vládní dotaz nebo jiný právní proces, nebo jak se domníváme, že je to nezbytné pro účely souladu a ochrany popsané v části s názvem „Použití osobních údajů“ výše.
 6. Profesionální poradci.  Vaše osobní údaje můžeme sdílet s osobami, společnostmi nebo odbornými firmami, které společnosti Sorrento poskytují poradenství a konzultace v účetních, administrativních, právních, daňových, finančních, vymáhání pohledávek a dalších záležitostech.

MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH INFORMACÍ

Některé společnosti Sorrento mají ústředí ve Spojených státech a poskytovatele služeb máme ve Spojených státech a dalších zemích. Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány, používány a ukládány ve Spojených státech amerických nebo na jiných místech mimo vaši domovskou zemi. Zákony na ochranu soukromí v místech, kde nakládáme s vašimi osobními údaji, nemusí být tak chráněné jako zákony na ochranu soukromí ve vaší domovské zemi. Poskytnutím svých osobních údajů, pokud to platné zákony dovolují, tímto výslovně a výslovně souhlasíte s takovým přenosem a zpracováním a shromažďováním, používáním a zveřejňováním uvedeným v tomto dokumentu nebo v jakýchkoli příslušných podmínkách služby.

Evropští uživatelé si mohou prohlédnout níže uvedenou část nazvanou „Oznámení pro evropské uživatele“, kde naleznete další informace týkající se jakýchkoli přenosů vašich osobních údajů.

BEZPEČNOST

Žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není plně bezpečný. I když vynakládáme přiměřené úsilí k ochraně vašich osobních údajů před riziky, která představuje neoprávněný přístup nebo získání, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů.

DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY

Služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky a online služby provozované třetími stranami. Tyto odkazy nepředstavují podporu nebo prohlášení, že jsme přidruženi k jakékoli třetí straně. Kromě toho může být náš obsah zahrnut na webových stránkách nebo online službách, které s námi nejsou spojeny. Nekontrolujeme webové stránky ani online služby třetích stran a neneseme odpovědnost za jejich činy. Jiné webové stránky a služby se řídí jinými pravidly týkajícími se shromažďování, používání a sdílení vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů ostatních webových stránek a online služeb, které používáte.

VAŠE VOLBY

V této části popisujeme práva a možnosti dostupné všem uživatelům.

 1. Propagační e-maily. Zasílání e-mailů souvisejících s marketingem se můžete odhlásit podle pokynů pro odhlášení nebo odhlášení v dolní části e-mailu nebo nás kontaktujte, jak je popsáno níže. Můžete i nadále dostávat e-maily související se službami a další nemarketingové e-maily.
 2. Cookies. Navštivte prosím naše cookie Policy Pro více informací.
 3. Možnosti reklamy. Použití svých informací pro zájmově orientovanou reklamu můžete omezit zablokováním souborů cookie třetích stran v nastavení prohlížeče, pomocí zásuvných modulů/rozšíření prohlížeče a/nebo pomocí nastavení mobilního zařízení k omezení použití reklamního ID spojeného s vašeho mobilního zařízení. Můžete se také odhlásit ze zájmově orientovaných reklam od společností, které se účastní následujících odhlašovacích programů v odvětví, když navštívíte propojené webové stránky: Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), European Interactive Digital Advertising Alliance (pro evropské uživatele – http://www.youronlinechoices.eu/) a Digital Advertising Alliance (optout.aboutads.info). Předvolby pro odhlášení popsané zde musí být nastaveny na každém zařízení a/nebo prohlížeči, pro které chcete, aby se vztahovaly. Upozorňujeme, že můžeme také spolupracovat se společnostmi, které nabízejí své vlastní mechanismy odhlášení nebo se nepodílejí na mechanismech odhlášení popsaných výše, takže i po odhlášení můžete stále přijímat některé soubory cookie a zájmově orientované reklamy od jiných společnosti. Pokud se odhlásíte ze zájmově orientovaných reklam, budete stále vidět reklamy online, ale mohou být pro vás méně relevantní.
 4. Do Not Track. Některé prohlížeče mohou být nakonfigurovány tak, aby odesílaly signály „Do Not Track“ do online služeb, které navštěvujete. V současné době nereagujeme na „Do Not Track“ nebo podobné signály. Chcete-li se dozvědět více o „Do Not Track“, navštivte http://www.allaboutdnt.com.
 5. Odmítání poskytnout informace. K poskytování určitých služeb potřebujeme shromažďovat osobní údaje. Pokud neposkytnete požadované informace, nemusíme být schopni tyto služby poskytnout.

UPOZORNĚNÍ PRO EVROPSKÉ UŽIVATELE

Informace uvedené v této části se týkají pouze jednotlivců v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a Spojeném království (společně „Evropa").

Není-li uvedeno jinak, jsou odkazy na „osobní údaje“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů ekvivalentní „osobním údajům“, které se řídí evropskou legislativou na ochranu údajů. 

 1. kontrolor.  Pokud je to relevantní, správcem vašich osobních údajů, na které se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, pro účely evropských právních předpisů o ochraně údajů je subjekt Sorrento poskytující Stránku nebo Službu.
 2. Právní základy pro zpracování. Právní základy našeho zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, budou záviset na typu osobních údajů a konkrétním kontextu, ve kterém je zpracováváme. Právní základy, na které se obvykle spoléháme, jsou však uvedeny v tabulce níže. Opíráme se o své oprávněné zájmy jako o náš právní základ, pouze pokud tyto zájmy nejsou převažovány dopadem na vás (pokud nemáme váš souhlas nebo naše zpracování není jinak vyžadováno nebo povoleno zákonem). Máte-li dotazy ohledně právního základu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese privacy@sorrentotherapeutics.com.
Účel zpracování (jak je popsáno výše v části „Použití osobních údajů“)Právní základ
K poskytování SlužbyZpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou se řídí naše provozování služby, nebo pro provedení kroků, které požadujete před využitím našich služeb. V případě, že nemůžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jak je vyžadováno pro provozování Služby z důvodu smluvní nezbytnosti, zpracováváme vaše osobní údaje pro tento účel na základě našeho oprávněného zájmu poskytovat vám produkty nebo služby, ke kterým máte přístup a které požadujete. 
Výzkum a vývojZpracování je založeno na našich oprávněných zájmech provádět výzkum a vývoj, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
direct marketing  Zpracování je založeno na vašem souhlasu, pokud je tento souhlas vyžadován platnými právními předpisy. Pokud příslušný zákon takový souhlas nevyžaduje, zpracováváme vaše osobní údaje pro tyto účely na základě našich oprávněných zájmů propagovat naše podnikání a zobrazovat vám relevantní obsah na míru.
Zájmově orientovaná reklamaZpracování je založeno na vašem souhlasu, pokud je tento souhlas vyžadován platnými právními předpisy. Pokud se spoléháme na váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat způsobem uvedeným při udělení souhlasu nebo ve Službě. 
Ke zpracování žádostíZpracování je založeno na našich oprávněných zájmech provádět výzkum a vývoj, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
Dodržovat zákony a předpisyZpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností nebo na základě našich oprávněných zájmů při náboru a náboru. V některých případech může být zpracování založeno také na vašem souhlasu. Pokud se spoléháme na váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat způsobem uvedeným při udělení souhlasu nebo ve Službě. 
Pro dodržování předpisů, prevenci podvodů a bezpečnostZpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností nebo na základě našich oprávněných zájmů při ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku.
S Vaším souhlasemZpracování je založeno na vašem souhlasu. Pokud se spoléháme na váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat způsobem uvedeným při udělení souhlasu nebo ve Službě. 
 1. Použití pro nové účely. Vaše osobní údaje můžeme použít z důvodů, které nejsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud to povoluje zákon a důvod je slučitelný s účelem, pro který jsme je shromáždili. Pokud potřebujeme použít vaše osobní údaje pro nesouvisející účely, upozorníme vás a vysvětlíme vám příslušný právní základ. 
 2. Zachování. Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění účelu shromažďování, včetně pro účely splnění jakýchkoli právních, účetních nebo ohlašovacích požadavků, pro stanovení a obhajobu právních nároků, pro účely prevence podvodů nebo tak dlouho, jak je požadováno. abychom splnili naše zákonné povinnosti. 

  Abychom určili vhodnou dobu uchovávání osobních údajů, zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zpřístupněním vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme a zda těchto cílů můžeme dosáhnout jinými prostředky a příslušnými právními požadavky.
 3. Vaše práva. Evropské zákony na ochranu údajů vám dávají určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Můžete nás požádat, abychom v souvislosti s vašimi osobními údaji, které uchováváme, provedli následující kroky:
  • Přístup. Poskytnout vám informace o našem zpracování vašich osobních údajů a umožnit vám přístup k vašim osobním údajům.
  • Opravit. Aktualizujte nebo opravte nepřesnosti ve vašich osobních údajích.
  • Vymazat. Smažte své osobní údaje.
  • Převod. Přeneste strojově čitelnou kopii vašich osobních údajů vám nebo třetí straně dle vašeho výběru.
  • omezit. Omezte zpracování vašich osobních údajů.
  • Objekt. Vznést námitku proti tomu, že se spoléháme na naše oprávněné zájmy jako na základ našeho zpracování vašich osobních údajů, které má dopad na vaše práva. 

   Tyto požadavky můžete odeslat tak, že nás kontaktujete na adrese privacy@sorrentotherapeutics.com nebo na níže uvedenou poštovní adresu. Můžeme si od vás vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši identitu a zpracovat vaši žádost. Platné zákony mohou vyžadovat nebo povolit, abychom vaši žádost zamítli. Pokud vaši žádost odmítneme, sdělíme vám důvod, s výhradou zákonných omezení. Pokud byste chtěli podat stížnost na naše použití vašich osobních údajů nebo naši odpověď na vaše požadavky týkající se vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat nebo podat stížnost u regulátora ochrany údajů ve vaší jurisdikci. Můžete najít svého regulátora ochrany údajů zde
 4. Přeshraniční přenos dat. Pokud převedeme vaše osobní údaje do země mimo Evropu, takže jsme povinni uplatňovat další ochranná opatření na vaše osobní údaje podle evropských zákonů na ochranu údajů, uděláme tak. Kontaktujte nás prosím pro další informace o všech takových převodech nebo o konkrétních uplatňovaných zárukách.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů nebo jakéhokoli jiného problému ochrany osobních údajů nebo zabezpečení, zašlete nám e-mail na adresu privacy@sorrentotherapeutics.com nebo nám napište na níže uvedenou adresu: Sorrento Therapeutics, Inc.
Místo ředitele 4955
San Diego, CA 92121
K rukám: Právní