Sistema de lliurament limfàtic

« Tornar a Pipeline

La Sofusa® El sistema de lliurament limfàtic (S-LDS) és un nou mètode de tractament dissenyat per administrar medicaments injectables directament als capil·lars limfàtics i sistèmics just sota l'epidermis mitjançant un sistema patentat de microagulla i microfluídica.

Sistema de lliurament limfàtic Sofusa visió de conjunt. Visita www.sofusa.com »

sofusa-graphic01
millora d'absorció
 
Absorció millorada

A diferència de les injeccions tradicionals, el sistema Sofusa (infusió transdèrmica suau) permet una absorció controlada en petits capil·lars limfàtics i sistèmics just sota l'epidermis.

microagulles nanoestructurades
 
Nanotopografia (molt ampliada)

La nanotopografia de pel·lícula fina patentada aplicada a les microagulles provoca un augment espectacular de l'absorció de molècules grans en comparació amb les microagulles sense drapejar.


Orientació intralimfàtica

En models preclínics en comparació amb la injecció tradicional, Sofusa ha demostrat una resposta clínica millorada amb un augment de les concentracions limfàtiques i una exposició sistèmica reduïda.1.

(1) Dades a l'arxiu: diversos estudis preclínics amb etanercept, trastuzumab, CTLA-4, PD-1 i PD-L1