COVISHIELD

« Nazad na Pipeline

Liječenje COVID-19: COVISHIELD (koktel neutralizirajućih antitijela)

Sorrento razvija koktel neutralizirajućih antitijela za vezivanje na različite epitope na SARS-CoV-2 Spike proteinu. Koktel antitijela potencijalno stvara visoku barijeru za pojavu rezistentnih varijanti kod tretiranih osoba. COVISHIELD mAbs Fc regioni su dizajnirani da eliminišu interakcije sa Fc receptorima domaćina, čime se smanjuje rizik od povećanja infekcije SARS-CoV-2 zavisno od antitela.

covi-shield