Politika privatnosti

« Nazad na Pipeline

POLITIKA PRIVATNOSTI

Datum stupanja na snagu: 14. jun 2021

Ova Politika privatnosti (“Politika privatnosti”) objašnjava kako Sorrento Therapeutics, Inc. i njegove podružnice i podružnice (zajedno, “Sorrento, ""us, ""we, "Ili"naša”) prikuplja, koristi i dijeli vaše lične podatke u vezi s web stranicama, aplikacijama i portalima na kojima upravljamo te veze do ove Politike privatnosti (zajedno, “site”), naše stranice na društvenim mrežama i naše komunikacije putem e-pošte (kolektivno i zajedno sa Stranicom, “usluga").

Ova Politika privatnosti ne odnosi se nužno na lične podatke koje ste nam dali ili ćete nam dati u drugim postavkama osim putem ili putem web stranice. Zasebne ili dodatne politike privatnosti mogu se primjenjivati ​​na lične podatke koje inače prikuplja Sorrento, na primjer u vezi s našim kliničkim ispitivanjima, uslugama laboratorija za pacijente ili COVISTIX proizvodima. Sorrento zadržava pravo, u bilo koje vrijeme, da izmijeni ovu Politiku privatnosti. Ako izvršimo revizije koje mijenjaju način na koji prikupljamo, koristimo ili dijelimo lične podatke, te promjene ćemo objaviti u ovoj Politici privatnosti. Trebali biste periodično pregledavati ovu Politiku privatnosti kako biste bili u toku s našim najnovijim politikama i praksama. Zabilježit ćemo datum stupanja na snagu najnovije verzije naše Politike privatnosti na vrhu ove Politike privatnosti. Vaše dalje korištenje usluge nakon objavljivanja izmjena znači da prihvatate takve promjene.

PRIKUPLJANJE LIČNIH INFORMACIJA

 1. Lični podaci koje dajete.  Možemo prikupljati sljedeće lične podatke koje nam pružate putem naše usluge ili na drugi način:
  • Kontakt podaci, kao što su ime, adresa e-pošte, poštanska adresa, broj telefona i lokacija.
  • Stručne informacije, kao što je naziv radnog mjesta, organizacija, NPI broj ili područje stručnosti.
  • Informacije o računu, kao što su korisničko ime i lozinka koje kreirate ako pristupate našem portalu za klijente, zajedno sa svim drugim podacima o registraciji.
  • Preferences, kao što su vaše marketinške ili komunikacijske preferencije.
  • Communications, uključujući informacije povezane s vašim upitima prema nama i sve povratne informacije koje date kada komunicirate s nama.
  • Informacije o podnosiocu zahtjeva, kao što su vaš životopis, CV, interesovanja za zapošljavanje i druge informacije koje možete dati kada se prijavljujete za posao ili priliku kod nas ili tražite informacije o mogućnostima zapošljavanja putem Usluge.
  • Ostale informacije koje odaberete da pružite, ali nije ovdje posebno navedeno, a koje ćemo koristiti kako je opisano u ovoj Politici privatnosti ili kako je drugačije objavljeno u trenutku prikupljanja.
 2. Lični podaci se prikupljaju automatski. Mi, naši pružaoci usluga i naši poslovni partneri možemo automatski evidentirati informacije o vama, vašem računaru ili vašem mobilnom uređaju i vašoj aktivnosti tokom vremena na našim uslugama i drugim stranicama i online uslugama, kao što su:
  • Informacije o aktivnostima na mreži, kao što je web lokacija koju ste posjetili prije pregledavanja usluge, stranice ili ekrani koje ste pregledali, koliko ste dugo proveli na stranici ili ekranu, navigacijske staze između stranica ili ekrana, informacije o vašoj aktivnosti na stranici ili ekranu, vremena pristupa i trajanje pristupa.
  • Informacije o uređaju, kao što su tip operativnog sistema vašeg računara ili mobilnog uređaja i broj verzije, bežični operater, proizvođač i model, tip pretraživača, rezolucija ekrana, IP adresa, jedinstveni identifikatori i opšte informacije o lokaciji kao što su grad, država ili geografsko područje.
 3. Kolačići i slične tehnologije. Kao i mnoge online usluge, koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo olakšali naše automatsko prikupljanje podataka, uključujući:
  • Kolači, koje su tekstualne datoteke koje web stranice pohranjuju na uređaj posjetitelja za jedinstvenu identifikaciju preglednika posjetitelja ili za pohranu informacija ili postavki u pregledniku u svrhu da vam pomognu da se efikasno krećete između stranica, zapamtite vaše postavke, omogućite funkcionalnost, pomognete nam da razumijemo aktivnosti korisnika i obrasce, te olakšavanje oglašavanja na mreži. Za više informacija posjetite našu Politika kolačića.
  • Web beacons, također poznati kao pikselne oznake ili čisti GIF-ovi, koji se obično koriste da pokažu da je pristupilo web stranici ili e-pošti ili da je otvorilo, ili da je određeni sadržaj pregledan ili kliknut, obično za prikupljanje statistike o korištenju web stranica i uspjehu marketinških kampanja.
 4. Lični podaci primljeni od trećih strana. Takođe možemo primati lične podatke o vama od trećih strana, kao što su naši poslovni partneri, klijenti, dobavljači, podružnice i filijale, pružaoci podataka, marketinški partneri i javno dostupni izvori, kao što su platforme društvenih medija. 
 5. Preporuka. Korisnici usluge mogu imati priliku da nam upute kolege ili druge kontakte i podijele svoje kontakt informacije. Molimo vas da nam ne dajete nečije kontakt informacije osim ako nemate njihovu dozvolu za to.
 6. Osjetljivi lični podaci. Osim ako to izričito ne zatražimo, molimo da nam ne dajete nikakve osjetljive lične podatke (npr. informacije vezane za rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, religiju ili druga uvjerenja, zdravlje, biometrijske ili genetske karakteristike, kriminalno porijeklo ili članstvo u sindikatu ) na ili putem usluge, ili na drugi način nama.

KORIŠĆENJE LIČNIH INFORMACIJA

Vaše lične podatke možemo koristiti u sljedeće svrhe i kako je drugačije opisano u ovoj Politici privatnosti ili u vrijeme prikupljanja.

 1. Za pružanje usluge. Vaše lične podatke možemo koristiti za:
  • pružanje i upravljanje Uslugom i našim poslovanjem;
  • pratiti i poboljšati svoje iskustvo na Servisu;
  • kreirajte i održavajte svoj račun na našim aplikacijama ili portalima;
  • pregledati i odgovoriti na vaše zahtjeve ili upite;
  • komunicirati s vama o Usluzi i drugim povezanim komunikacijama; i
  • pružiti materijale, proizvode i usluge koje tražite.
 2. Istraživanje i razvoj.  Vaše podatke možemo koristiti u svrhe istraživanja i razvoja, uključujući poboljšanje usluge, razumijevanje i analizu trendova korištenja i preferencija naših korisnika, te razvoj novih funkcija, funkcionalnosti i usluga. Kao dio ovih aktivnosti, možemo kreirati objedinjene, deidentifikovane ili druge anonimne podatke iz ličnih podataka koje prikupljamo. Lične podatke pretvaramo u anonimne podatke uklanjanjem informacija koje vas čine lično identifikovanim. Možemo koristiti ove anonimne podatke i dijeliti ih sa trećim stranama u naše zakonite poslovne svrhe, uključujući analizu i poboljšanje Usluge i promoviranje našeg poslovanja.
 3. Direktni marketing. Možemo vam slati komunikacije u vezi sa Sorrentom ili druge direktne marketinške komunikacije kako je dozvoljeno zakonom. Možete odustati od naših marketinških komunikacija kao što je opisano u odjeljku „Vaši izbori“ u nastavku.  
 4. Oglašavanje zasnovano na interesu. Možemo raditi sa trećim stranama za oglašavanje i kompanijama društvenih medija kako bismo nam pomogli u reklamiranju našeg poslovanja i prikazivanju oglasa na našoj usluzi i drugim web lokacijama. Ove kompanije mogu koristiti kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje informacija o vama (uključujući podatke o uređaju i podatke o aktivnostima na mreži opisane gore) tokom vremena na našoj usluzi i drugim web lokacijama i uslugama ili vašoj interakciji s našim e-mailovima, te koristiti te informacije za posluživanje oglasa koji misle da će vas zanimati. Možete saznati više o svojim izborima za ograničavanje oglašavanja zasnovanog na interesu u odjeljku "Vaši izbori" u nastavku. 
 5. Zapošljavanje i obrada prijava.  U vezi s našim aktivnostima zapošljavanja ili vašim prijavama ili upitima u vezi sa mogućnostima zapošljavanja u Sorrentu putem usluge, možemo koristiti vaše lične podatke za procjenu prijava, odgovaranje na upite, pregled akreditiva, reference za kontakt, obavljanje provjera prošlosti i drugih sigurnosnih pregleda, i na drugi način koristiti lične podatke za potrebe ljudskih resursa i zapošljavanja.
 6. Da se pridržavaju zakona i propisa. Vaše lične podatke ćemo koristiti onako kako smatramo potrebnim ili primjerenim u skladu sa primjenjivim zakonima, zakonitim zahtjevima i pravnim postupkom, kao što je odgovor na sudske pozive ili zahtjeve državnih organa.
 7. Za usklađenost, prevenciju prevara i sigurnost. Možemo koristiti vaše lične podatke i otkriti ih organima za provođenje zakona, državnim organima i privatnim stranama kako smatramo potrebnim ili primjerenim za: (a) održavanje sigurnosti, sigurnosti i integriteta naše usluge, proizvoda i usluga, poslovanja, baza podataka i ostala tehnološka sredstva; (b) zaštititi naša, vaša ili tuđa prava, privatnost, sigurnost ili imovinu (uključujući postavljanje i odbranu pravnih zahtjeva); (c) reviziju naših internih procesa u pogledu usklađenosti sa zakonskim i ugovornim zahtjevima i internim politikama; (d) sprovodi odredbe i uslove koji regulišu uslugu; i (e) spriječiti, identificirati, istražiti i odvratiti lažne, štetne, neovlaštene, neetičke ili nezakonite aktivnosti, uključujući sajber napade i krađu identiteta.
 8. Uz Vašu saglasnost. U nekim slučajevima možemo izričito tražiti od vas vaš pristanak za prikupljanje, korištenje ili dijeljenje vaših ličnih podataka, na primjer kada to zahtijeva zakon.

DIJELJENJE LIČNIH INFORMACIJA

Vaše lične podatke možemo podijeliti sa dolje navedenim subjektima i pojedincima ili kako je drugačije opisano u ovoj Politici privatnosti ili na mjestu prikupljanja.

 1. Povezane kompanije.  Informacije prikupljene o vama možemo podijeliti sa bilo kojim članom naše grupe kompanija, uključujući podružnice, našu konačnu holding kompaniju i njene podružnice. Na primjer, podijelit ćemo vaše lične podatke sa našim povezanim kompanijama kako bismo vam pružili naše proizvode i usluge, dok druge kompanije unutar naše grupe obavljaju komponente kompletne ponude usluga.
 2. Dobavljači usluga.  Lične podatke dijelimo s trećim stranama i pojedincima koji obavljaju funkcije u naše ime i pomažu nam u vođenju našeg poslovanja. Na primjer, pružatelji usluga nam pomažu da obavljamo hosting web stranice, usluge održavanja, upravljanje bazom podataka, web analitiku, marketing i druge svrhe.
 3. Partneri za oglašavanje.  Također možemo dijeliti lične podatke prikupljene o vama s trećim stranama s kojima smo partneri za reklamne kampanje, takmičenja, posebne ponude ili druge događaje ili aktivnosti u vezi s našom Uslugom, ili koje prikupljaju informacije o vašim aktivnostima na Servisu i drugim online uslugama za pomozite nam da reklamiramo naše proizvode i usluge, i/ili da koristimo raspršene liste kupaca koje dijelimo s njima za isporuku oglasa vama i sličnim korisnicima na njihovim platformama.
 4. Poslovna lica.  Možemo otkriti lične podatke prikupljene o vama trećim stranama u vezi sa bilo kojom poslovnom transakcijom (ili potencijalnom transakcijom) koja uključuje spajanje, prodaju dionica ili imovine kompanije, financiranje, stjecanje, konsolidaciju, reorganizaciju, dezinvesticiju ili raspuštanje cijelog ili dijela našeg poslovanja (uključujući u vezi sa stečajnim ili sličnim postupkom).
 5. Vlasti, policija i drugi.  Takođe možemo otkriti prikupljene podatke o vama organima za provođenje zakona, državnim tijelima i privatnim stranama, ako je otkrivanje neophodno radi usklađivanja sa bilo kojim primjenjivim zakonom ili propisom, kao odgovor na sudski poziv, sudski nalog, vladinu istragu ili drugi pravni proces, ili kao što smatramo neophodnim za potrebe usklađenosti i zaštite opisane u odeljku pod naslovom „Korišćenje ličnih podataka“ iznad.
 6. Profesionalni savjetnici.  Vaše lične podatke možemo dijeliti sa osobama, kompanijama ili profesionalnim firmama koje Sorrentu pružaju savjete i konsalting u računovodstvenim, administrativnim, pravnim, poreznim, finansijskim, naplatom dugova i drugim pitanjima.

MEĐUNARODNI TRANSFERI LIČNIH INFORMACIJA

Neke kompanije iz Sorrenta imaju sjedište u Sjedinjenim Državama, a mi imamo pružatelje usluga u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Vaši lični podaci mogu se prikupljati, koristiti i pohranjivati ​​u Sjedinjenim Državama ili na drugim lokacijama izvan vaše matične zemlje. Zakoni o privatnosti na lokacijama na kojima obrađujemo vaše lične podatke možda neće biti toliko zaštitni kao zakoni o privatnosti u vašoj zemlji. Pružajući svoje lične podatke, tamo gdje to dopušta primjenjivi zakon, ovime se izričito i izričito slažete s takvim prijenosom i obradom i prikupljanjem, korištenjem i otkrivanjem navedenih ovdje ili u bilo kojim primjenjivim uslovima usluge.

Evropski korisnici mogu pogledati odeljak ispod pod naslovom „Obaveštenje evropskim korisnicima“ za dodatne informacije u vezi sa bilo kojim prenosom vaših ličnih podataka.

SECURITY

Nijedan način prijenosa putem interneta, niti metoda elektroničkog pohranjivanja, nije potpuno siguran. Iako ulažemo razumne napore da zaštitimo vaše lične podatke od rizika koji predstavlja neovlašćeni pristup ili sticanje, ne možemo garantovati sigurnost vaših ličnih podataka.

OSTALE WEB STRANE I USLUGE

Usluga može sadržavati veze ka drugim web stranicama i online uslugama kojima upravljaju treća lica. Ove veze ne predstavljaju podršku ili predstavljanje s kojima smo povezani, bilo koje treće strane. Osim toga, naš sadržaj može biti uključen na web stranice ili online usluge koje nisu povezane s nama. Ne kontroliramo web stranice trećih strana ili online usluge i nismo odgovorni za njihove radnje. Druge web stranice i usluge slijede različita pravila u vezi sa prikupljanjem, korištenjem i dijeljenjem vaših ličnih podataka. Preporučujemo vam da pročitate politiku privatnosti drugih web stranica i online usluga koje koristite.

VAŠI IZBOR

U ovom odeljku opisujemo prava i izbore koji su dostupni svim korisnicima.

 1. Promotivne poruke. Možete se odustati od e-poruka u vezi s marketingom slijedeći upute za odjavu ili odjavu na dnu e-pošte ili tako što ćete nas kontaktirati kako je opisano u nastavku. Možete nastaviti da primate e-poruke vezane za usluge i druge nemarketinške poruke.
 2. Kolači. Molimo posjetite našu Cookie Policy za više informacija.
 3. Advertising Choices. Možete ograničiti upotrebu svojih informacija za oglašavanje zasnovano na interesima blokiranjem kolačića trećih strana u postavkama vašeg preglednika, korištenjem dodataka/proširenja preglednika i/ili korištenjem postavki vašeg mobilnog uređaja da ograničite korištenje ID-a za oglašavanje povezanog s vaš mobilni uređaj. Također možete isključiti oglase zasnovane na interesima kompanija koje učestvuju u sljedećim industrijskim programima isključivanja posjetom povezanih web stranica: Inicijativa za mrežno oglašavanje (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), European Interactive Digital Advertising Alliance (za evropske korisnike – http://www.youronlinechoices.eu/), i Digital Advertising Alliance (optout.aboutads.info). Ovdje opisane postavke isključivanja moraju biti postavljene na svakom uređaju i/ili pretraživaču za koji želite da se primjenjuju. Imajte na umu da također možemo raditi s kompanijama koje nude svoje vlastite mehanizme za isključivanje ili ne učestvuju u gore opisanim mehanizmima za isključivanje, tako da čak i nakon isključivanja i dalje možete primati neke kolačiće i oglase zasnovane na interesima od drugih kompanije. Ako odustanete od oglasa zasnovanih na interesima, i dalje ćete vidjeti oglase na mreži, ali oni mogu biti manje relevantni za vas.
 4. Ne prati. Neki pretraživači mogu biti konfigurirani da šalju signale „Ne prati“ online uslugama koje posjećujete. Trenutno ne odgovaramo na "Ne prati" ili slične signale. Da saznate više o "Ne prati", posjetite http://www.allaboutdnt.com.
 5. Odbijanje davanja informacija. Moramo prikupiti lične podatke za pružanje određenih usluga. Ako ne dostavite tražene informacije, možda nećemo moći pružiti te usluge.

OBAVIJEST EVROPSKIM KORISNICIMA

Informacije navedene u ovom odjeljku odnose se samo na pojedince u Evropskoj uniji, Evropskom ekonomskom prostoru i Ujedinjenom Kraljevstvu (zajedno, “Evropa").

Osim ako je drugačije naznačeno, upućivanje na „lične informacije“ u ovoj Politici privatnosti ekvivalentno je „ličnim podacima“ regulisanim evropskim zakonodavstvom o zaštiti podataka. 

 1. kontrolor.  Tamo gde je relevantno, kontrolor vaših ličnih podataka obuhvaćenih ovom Politikom privatnosti za potrebe evropskog zakonodavstva o zaštiti podataka je entitet u Sorrentu koji pruža Stranicu ili Uslugu.
 2. Pravne osnove za obradu. Pravne osnove naše obrade vaših ličnih podataka kako je opisano u ovoj Politici privatnosti zavisiće od vrste ličnih podataka i specifičnog konteksta u kojem ih obrađujemo. Međutim, pravni temelji na koje se obično oslanjamo navedeni su u tabeli ispod. Oslanjamo se na naše legitimne interese kao na našu pravnu osnovu samo kada ti interesi nisu nadjačani uticajem na vas (osim ako imamo vaš pristanak ili naša obrada nije na drugi način obavezna ili dozvoljena zakonom). Ako imate pitanja o pravnoj osnovi kako obrađujemo vaše lične podatke, kontaktirajte nas na privacy@sorrentotherapeutics.com.
Svrha obrade (kao što je gore opisano u odjeljku “Korišćenje ličnih podataka”)Pravna osnova
Za pružanje uslugeObrada je neophodna za izvršenje ugovora koji reguliše naše funkcionisanje Usluge, ili za preduzimanje koraka koje zatražite pre nego što počnete da koristite naše usluge. Kada ne možemo obraditi vaše lične podatke kako je potrebno za rad Usluge na osnovu ugovorne potrebe, vaše lične podatke obrađujemo u tu svrhu na osnovu našeg legitimnog interesa da vam pružimo proizvode ili usluge kojima pristupate i koje tražite. 
Istraživanje i razvojObrada se zasniva na našim legitimnim interesima u obavljanju istraživanja i razvoja kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.
Direktni marketing  Obrada se zasniva na vašem pristanku kada je taj pristanak obavezan prema važećem zakonu. Kada takav pristanak nije obavezan prema važećem zakonu, obrađujemo vaše lične podatke u ove svrhe na osnovu naših legitimnih interesa u promociji našeg poslovanja i prikazivanju prilagođenog relevantnog sadržaja.
Oglašavanje zasnovano na interesuObrada se zasniva na vašem pristanku kada je taj pristanak obavezan prema važećem zakonu. Kada se oslanjamo na vaš pristanak, imate pravo da ga povučete u bilo koje vrijeme na način naveden kada dajete saglasnost ili u usluzi. 
Za obradu aplikacijaObrada se zasniva na našim legitimnim interesima u obavljanju istraživanja i razvoja kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.
Da se pridržavaju zakona i propisaObrada je neophodna u skladu sa našim zakonskim obavezama ili na osnovu naših legitimnih interesa u zapošljavanju i zapošljavanju. U nekim slučajevima, obrada može biti zasnovana i na vašem pristanku. Kada se oslanjamo na vaš pristanak, imate pravo da ga povučete u bilo koje vrijeme na način naveden kada dajete saglasnost ili u usluzi. 
Za usklađenost, prevenciju prevara i sigurnostObrada je neophodna radi ispunjavanja naših zakonskih obaveza ili na osnovu naših legitimnih interesa u zaštiti naših ili tuđih prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine.
Uz Vašu saglasnostObrada se zasniva na vašem pristanku. Kada se oslanjamo na vaš pristanak, imate pravo da ga povučete u bilo koje vrijeme na način naveden kada dajete saglasnost ili u usluzi. 
 1. Koristite za nove svrhe. Vaše lične podatke možemo koristiti iz razloga koji nisu opisani u ovoj Politici privatnosti ako je to dozvoljeno zakonom i ako je razlog kompatibilan sa svrhom za koju smo ih prikupili. Ako trebamo koristiti vaše lične podatke u nepovezane svrhe, obavijestit ćemo vas i objasniti primjenjivu pravnu osnovu. 
 2. zadržavanje. Zadržat ćemo vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno da ispunimo svrhu prikupljanja, uključujući u svrhu ispunjavanja bilo kakvih pravnih, računovodstvenih ili izvještajnih zahtjeva, za uspostavljanje i odbranu pravnih potraživanja, u svrhu sprječavanja prijevara, ili dokle god je potrebno da ispunimo svoje zakonske obaveze. 

  Da bismo odredili odgovarajući period čuvanja ličnih podataka, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osjetljivost ličnih podataka, potencijalni rizik od štete od neovlaštene upotrebe ili otkrivanja vaših ličnih podataka, svrhe u koje obrađujemo vaše lične podatke i da li te svrhe možemo postići drugim sredstvima i primjenjivim zakonskim zahtjevima.
 3. Vaša prava. Evropski zakoni o zaštiti podataka daju vam određena prava u vezi sa vašim ličnim podacima. Možete tražiti od nas da preduzmemo sljedeće radnje u vezi s vašim ličnim podacima koje posjedujemo:
  • pristup. Pružiti vam informacije o našoj obradi vaših ličnih podataka i omogućiti vam pristup vašim ličnim podacima.
  • Tačno. Ažurirajte ili ispravite netočnosti u vašim ličnim podacima.
  • izbrisati. Izbrišite svoje lične podatke.
  • transfer. Prenesite mašinski čitljivu kopiju vaših ličnih podataka vama ili trećoj strani po vašem izboru.
  • ograničiti. Ograničite obradu vaših ličnih podataka.
  • objekt. Osporite naše oslanjanje na naše legitimne interese kao osnovu naše obrade vaših ličnih podataka koji utiču na vaša prava. 

   Ove zahtjeve možete podnijeti tako što ćete nas kontaktirati na privacy@sorrentotherapeutics.com ili na dole navedenu poštansku adresu. Od vas možemo tražiti određene informacije kako bismo nam pomogli da potvrdimo vaš identitet i obradimo vaš zahtjev. Važeći zakon može zahtijevati ili nam dozvoliti da odbijemo vaš zahtjev. Ako odbijemo vaš zahtjev, reći ćemo vam zašto, uz zakonska ograničenja. Ako želite da podnesete žalbu na našu upotrebu vaših ličnih podataka ili naš odgovor na vaše zahtjeve u vezi s vašim ličnim podacima, možete nas kontaktirati ili podnijeti žalbu regulatoru za zaštitu podataka u vašoj nadležnosti. Možete pronaći svoj regulator zaštite podataka OVDJE
 4. Prekogranični prijenos podataka. Ako prenesemo vaše lične podatke u zemlju izvan Evrope tako da smo obavezni da primenimo dodatne mere zaštite na vaše lične podatke prema evropskim zakonima o zaštiti podataka, to ćemo učiniti. Molimo kontaktirajte nas za dodatne informacije o takvim prijenosima ili primijenjenim specifičnim mjerama zaštite.

KONTAKT US

Ako imate pitanja ili nedoumica u vezi s našom politikom privatnosti ili bilo kojim drugim problemom privatnosti ili sigurnosti, pošaljite nam e-poštu na privacy@sorrentotherapeutics.com ili nam pišite na donju adresu: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Directors Place
San Diego, Kalifornija 92121
ATTN: Pravno