Naše rukovodstvo

slika upravljanja

Mike Royal, MD

« Nazad u tim

Glavni medicinski službenik

  • Dr. Royal je farmaceutski direktor sa 20 godina kliničkog razvoja i medicinskih poslova. Nedavno je bio glavni medicinski službenik Suzhou Connect Biopharmaceuticals, a prije toga Concentric Analgetics. Ponovo se pridružuje Sorrentu gdje je ranije bio EVP, klinički razvoj i regulatorna pitanja 2016.
  • Bio je odgovoran za nekoliko uspješnih NDA, uključujući NCE, 505(b)(2) i ANDA, ili je bio instrument u njima
  • Dr. Royal je certificiran iz interne medicine, medicine bola, anesteziologije sa dodatnim kvalifikacijama u zbrinjavanju bola, medicini ovisnosti i pravnoj medicini
  • Bio je docent medicine na Uniformed Services University of Health Sciences, docent za anesteziologiju/kritičnu medicinu na Medicinskom centru Univerziteta u Pittsburghu, i vanredni profesor na Univerzitetu Oklahoma i Univerzitetu Kalifornije u San Diegu
  • Objavljivao je više od 190 poglavlja u knjigama, recenziranih članaka i sažetaka/postera; i bio je pozvani predavač na domaćim i međunarodnim skupovima
  • BS, MD, JD, MBA