Overview

« Обратно към Pipeline

Ние прилагаме авангардна наука, за да създадем иновативни терапии, които ще подобрят живота на тези, които страдат от рак, непреодолими болки и COVID-19.

Рак е генетично разнообразен, силно адаптивен, постоянно мутиращ и практически невидим за имунната система. Нашият подход към терапията на рак се основава на убеждението, че пациентите ще се нуждаят от мултимодален, многостранен подход – насочен към единична или разнообразна група клетъчни цели и атакуващ тези на няколко фронта – едновременно или последователно, често и безмилостно.

Нашият подход към борбата с рака е възможен чрез уникално портфолио за имуноонкология („IO“), състоящо се от широк спектър от иновативни и синергични активи, като например широка библиотека с изцяло човешки антитела („G-MAB™“), която може да се използват самостоятелно или да бъдат включени в подходи, насочени към рак, включително:

Тези активи са допълнени от иновативно устройство за насочване на лимфата (Sofusa®) предназначени да доставят антитела в лимфната система, където имунните клетки са обучени да се борят с рака. 

Ние генерирахме човешки антитела срещу много мишени, важни при лечението на рак, включително PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, c-MET, VEGFR2 и много други мишени, които са на различни етапи на развитие. Нашите CAR-T програми включват клиничен стадий CD38 CAR T. Терапии, които комбинират подходи, са в предклинична оценка на етап за множествен миелом, рак на белия дроб и други ракови заболявания при възрастни и деца.

  • CAR T (химерен антигенен рецептор – Т клетки) терапия, която модифицира собствените Т-клетки на пациента, за да убие неговия тумор
  • DAR T (димерен антигенен рецептор – Т клетки) терапия, която модифицира Т-клетките на здравия донор, за да бъдат реактивни към тумор на всеки пациент, позволявайки „извън готово“ лечение на тумора на пациента
  • Конюгати антитяло-лекарство (“ADCs”), и
  • Онколитични вирусни програми (Seprehvir™, Seprehvec™)

„Нашето уникално портфолио от активи на IO платформа е ненадминато в индустрията. Той включва инхибитори на имунната контролна точка, биспецифични антитела, конюгати антитяло-лекарство (ADC), както и клетъчни терапии на базата на химерен антигенен рецептор (CAR) и димерен антигенен рецептор (DAR), а най-скоро добавихме онколитични вируси (Seprehvir™, Seprehvec ™). Всеки актив поотделно показва голямо обещание; взети заедно, смятаме, че имат потенциала да преодолеят най-трудните предизвикателства срещу рака“

– д-р Хенри Джи, главен изпълнителен директор

Нашият ангажимент да подобрим живота на пациентите с това, което в момента се смята за непреодолима болка, се демонстрира и от нашите неуморни усилия да разработим първа в класа (TRPV1 агонист) неопиоидна малка молекула, резинифератоксин („RTX“).

Резинифератоксинът има потенциала да промени дълбоко подхода към управлението на болката при различни индикации, поради мощния и дълготраен ефект с еднократно приложение, но също и поради предимствата на неговия неопиоиден профил.

RTX завършва предварителни изпитвания при индикации при хора като остеоартрит и болка при рак в края на живота, като основните регистрационни проучвания са планирани да започнат през втората половина на 2020 г.

RTX също е в основни изпитания за приложение при кучета компаньони с трудна за управление артритна болка в лакътя. Тъй като домашните любимци са част от семейството, нашият подход към разработването на иновативни решения за управление на болката е предназначен да включва и други видове, които обичаме!