Условия за ползване

« Обратно към Pipeline

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Дата на влизане в сила: 14 юни 2021 г

Настоящите Условия за ползване (“Условия за ползване”) се въвежда между Sorrento Therapeutics, Inc., от името и от името на нашите дъщерни и филиали (“Соренто, "",us, "",we," или "наш”) и вие, или ако представлявате образувание или друга организация, това образувание или организация (и в двата случая „Вие”). Настоящите Условия за ползване уреждат вашия достъп до и/или използването на нашите уебсайтове, приложения и портали, с които оперираме и които свързват настоящите Условия за ползване (наричани заедно „Място”), и услугите и ресурсите, активирани чрез Сайта (всяка „обслужване"И заедно,"Услуги”). Тези Условия за ползване не се прилагат за други сайтове и услуги, предоставяни от Sorrento, като нашите клинични изпитвания, лабораторни услуги за пациенти или продукти на COVI-STIX.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА. ЧРЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИЛИ ДОСТЪП САЙТА И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ, ЧЕ (1) СИ ПРОЧЕЛИ, РАЗБИРАТЕ И СЪГЛАСЯТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, (2) ВИЕ СТЕ НА ЗАКОННА ВЪЗРАСТ ЗА ФОРМИРАНЕ СОРЕНТО И (3) ИМАТЕ ПРАВОМОЩИЯТА ДА ВЛЕЗЕТЕ В УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЛИЧНО ИЛИ ОТ ИМЕТО НА КОМПАНИЯТА, КОЯТО СИ ИМЕНИЛИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ, И ДА ОБВЪРЗВАТЕ ТАЗИ КОМПАНИЯ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ. СРОКЪТ "ВИЕ" ОТНОСЯ СЕ ЗА ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЙТО Е ПРИЛОЖИМО.  АКО НЕ СЪГЛАСНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА, НЕ МОЖЕТЕ ДА ДОСТЪПИТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ.

МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ, ЧЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЕНИ ОТ SORRENTO ПО СВОЯ СОБСТВЕНА РЕШЕНИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Sorrento ще ви информира за наличието на всякакви промени в настоящите Условия за ползване, като публикува тези промени на Сайта, като промени датата в горната част на Условията за ползване и/или като ви предостави известие чрез Сайта или по друг начин (включително чрез изпращане на известие до всеки имейл адрес, предоставен на Соренто). Освен ако не е посочено друго, всички промени ще влязат в сила веднага след публикуването на сайта или доставката на такова известие. Можете да прекратите Условията за ползване, както е посочено по-долу, ако възразите срещу подобни промени. Въпреки това, ще се счита, че сте се съгласили с всякакви и всички промени чрез продължително използване на Сайта или Услугите след този период на предизвестие. МОЛЯ РЕДОВНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ САЙТА, ​​ЗА ДА ВИЖДАТЕ ТЕКУЩИТЕ УСЛОВИЯ.

Използването и участието ви в определени Услуги може да бъде предмет на допълнителни условия, включително всички приложими условия между Соренто и вашия работодател или организация, както и всички условия, представени за вашето приемане, когато използвате допълнителна услуга (“Допълнителни условия”). Ако Условията за ползване са несъвместими с Допълнителните условия, Допълнителните условия имат контрол по отношение на такава услуга. Условията за ползване и всички приложими допълнителни условия тук се наричат ​​„Съгласие"

ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ СОРЕНТО

 1. Позволено е използването. Сайтът, Услугите и информацията, данни, изображения, текст, файлове, софтуер, скриптове, графики, снимки, звуци, музика, видеоклипове, аудиовизуални комбинации, интерактивни функции и други материали (наричани заедно „съдържание”) достъпно на или чрез Сайта и Услугите (такова Съдържание, заедно със Сайта и Услугите, всяко едно „Имот в Соренто” и заедно, на “Соренто имоти”) са защитени от законите за авторското право в целия свят. Съгласно Споразумението, Соренто ви предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на Свойствата на Соренто единствено за лични или вътрешни бизнес цели. Освен ако не е посочено друго от Соренто в отделен лиценз, вашето право да използвате всички и всички имоти в Соренто е предмет на Споразумението. 
 2. Избираемост. Заявявате, че сте пълнолетни за сключване на обвързващ договор и не сте лице, забранено да използва Sorrento Properties съгласно законите на Съединените щати, вашето място на пребиваване или всяка друга приложима юрисдикция. Вие потвърждавате, че сте на повече от 18 години, или сте еманципирано непълнолетно лице, или притежавате законно съгласие на родител или настойник и сте напълно способни и компетентни да влизате в условията, задълженията, потвържденията, заявленията и гаранциите, изложени в настоящите Условия за ползване и Споразумението, когато е приложимо, и да спазват и спазват Споразумението. Във всеки случай, вие потвърждавате, че сте на възраст над шестнадесет (16), тъй като имотите в Соренто не са предназначени за деца под 16 години. Ако сте под 16 години, моля, не влизайте и не използвайте имотите в Соренто.
 3. Определени ограничения.  Правата, предоставени ви в Условията за ползване, са предмет на следните ограничения: (a) нямате право да лицензирате, продавате, отдавате под наем, отдавате под наем, прехвърляте, преотстъпвате, възпроизвеждате, разпространявате, хоствате или по друг начин комерсиално използвате Sorrento Properties или която и да е част от Sorrento Properties, включително Сайта, (b) няма да рамкирате или използвате техники за рамкиране, за да прикрепите каквато и да е търговска марка, лого или други свойства на Sorrento (включително изображения, текст, оформление на страницата или форма) на Sorrento; (c) няма да използвате никакви метатагове или друг „скрит текст“, използвайки името или търговските марки на Sorrento; (d) няма да променяте, превеждате, адаптирате, обединявате, правите производни произведения на, разглобявате, декомпилирате, обратно компилирате или реверсивно проектирате която и да е част от Sorrento Properties, освен до степента, в която горните ограничения са изрично забранени от приложимото законодателство; (д) няма да използвате никакъв ръчен или автоматизиран софтуер, устройства или други процеси (включително, но не само, паяци, роботи, скрепери, краулери, аватари, инструменти за извличане на данни или други подобни), за да „изстъргвате“ или изтегляте данни от която и да е мрежа страници, съдържащи се в Сайта (с изключение на това, че предоставяме на операторите на публични търсачки отменяемо разрешение да използват паяци за копиране на материали от Сайта с единствената цел и единствено до степента, необходима за създаване на публично достъпни индекси за търсене на материалите, но не и кешове или архиви на такива материали); (е) нямате достъп до Sorrento Properties, за да създадете подобен или конкурентен уебсайт, приложение или услуга; (g) освен както е изрично посочено тук, никоя част от Sorrento Properties не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, препубликувана, изтегляна, показвана, публикувана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин; (h) няма да премахвате или унищожавате никакви бележки за авторски права или други маркировки за собственост, съдържащи се върху или в Sorrento Properties; (i) не трябва да се представяте за себе си или да представяте погрешно вашата връзка с което и да е физическо или юридическо лице. Всяко бъдещо издание, актуализация или друго допълнение към Sorrento Properties ще бъде предмет на Условията за ползване. Соренто, неговите доставчици и доставчици на услуги си запазват всички права, които не са предоставени в Условията за ползване. Всяко неразрешено използване на която и да е собственост в Соренто прекратява лицензите, предоставени от Соренто съгласно Условията за ползване.
 4. Използване от клиенти на Соренто.  Ако сте клиент на Соренто, който осъществява достъп или използва Сайта или Услугите, включително нашия клиентски портал, вие декларирате и гарантирате, че (а) когато използвате Пропърти в Соренто, ще спазвате всички приложими закони и разпоредби, включително, където е приложимо, здравното осигуряване Закона за преносимост и отчетност и разпоредбите за неговото прилагане и други закони за поверителност и защита на данните, и (б) няма да ни предоставяте никаква информация, включително лични данни и защитена здравна информация, за която нямате необходимите разрешения или съгласия. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че вие, а не Соренто, сте отговорни да гарантирате, че всички необходими разкривания са предоставени и всички необходими съгласия и/или разрешения са получени от пациентите, както може да се изисква от приложимите закони за поверителност и защита на данните и разпоредби във вашата юрисдикция. За повече информация относно практиките за поверителност на Соренто, моля, вижте нашите Политика за Поверителност.
 5. Необходимо оборудване и софтуер.  Трябва да предоставите цялото оборудване и софтуер, необходими за свързване със Sorrento Properties, включително, но не само, мобилно устройство, което е подходящо за свързване и използване на Sorrento Properties, в случаите, когато Услугите предлагат мобилен компонент. Вие носите цялата отговорност за всички такси, включително такси за интернет връзка или мобилни, които получавате при достъп до Sorrento Properties.

СОБСТВЕНОСТ

 1. Имоти в Соренто.  Вие се съгласявате, че Sorrento и неговите доставчици притежават всички права, собственост и интереси в Sorrento Properties. Няма да премахвате, променяте или прикривате никакви бележки за авторски права, търговска марка, марка за услуги или други права на собственост, включени във или придружаващи каквито и да е имоти в Соренто. Вие се съгласявате, че нямате права, заглавие или интерес към или към каквото и да е Съдържание, което се появява на или в Sorrento Properties.
 2. Търговските марки.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, логото на Sorrento, всички имена и лога на партньори и всички свързани графики, лога, марки за услуги, икони, търговски облик и търговски имена, използвани върху или във връзка с каквито и да било имоти на Sorrento, са търговски марки на Sorrento или неговите филиали и могат да не се използва без изричното предварително писмено разрешение на Соренто. Други търговски марки, марки за услуги и търговски имена, които могат да се появят на или в Sorrento Properties, са собственост на съответните им собственици. Ако използвате материалите или търговските марки на или в Sorrento Properties по начин, който не е ясно разрешен от този раздел, вие нарушавате споразумението си с нас и може да нарушавате авторските права, търговските марки и други закони. В този случай ние автоматично отменяме вашето разрешение за използване на фирмените свойства. Правото на материалите остава за нас или за авторите на материалите, съдържащи се в Имотите на компанията. Всички права, които не са изрично предоставени, са запазени.
 3. Обратна връзка.  Вие се съгласявате, че изпращането на всякакви идеи, предложения, документи и/или предложения на Соренто чрез неговите предложения, обратна връзка, уики, форум или подобни страници ("Обратна връзка") е на ваш собствен риск и че Соренто няма задължения (включително без ограничение задължения за поверителност) по отношение на такава обратна връзка. Вие заявявате и гарантирате, че имате всички права, необходими за изпращане на обратната връзка. С настоящото Вие предоставяте на Sorrento напълно платено, без лицензионни възнаграждения, постоянно, неотменимо, световно, неизключително и напълно подлицензируемо право и лиценз за използване, възпроизвеждане, изпълнение, показване, разпространение, адаптиране, модифициране, преформатиране, създаване на производни произведения на, и по друг начин да експлоатират с търговска или нетърговска цел по какъвто и да е начин всякаква обратна връзка и да подлицензират горните права във връзка с експлоатацията и поддръжката на Соренто Пропъртис и/или бизнеса на Соренто.

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Като условие за използване вие ​​се съгласявате да не използвате Sorrento Properties за цели, които са забранени от Споразумението или от приложимото законодателство. Вие нямате (и няма да разрешавате на трета страна) да предприема каквито и да било действия върху или чрез Sorrento Properties, които: (i) нарушават патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право, право на публичност или друго право на което и да е физическо или юридическо лице; (ii) е незаконно, заплашително, злоупотребяващо, тормозещо, клеветническо, клеветническо, измамно, измамно, нарушаване на неприкосновеността на личния живот на друг, деликтно, неприлично, порнографско, обидно или нецензурно; (iii) насърчава фанатизъм, расизъм, омраза или вреда срещу всяко лице или група; (iv) представлява неразрешена или непоискана реклама, нежелана или групова електронна поща; (v) включва търговски дейности и/или продажби без предварителното писмено съгласие на Sorrento; (vi) представя се за всяко физическо или юридическо лице, включително всеки служител или представител на Соренто; (vii) нарушава или насърчава всяко поведение, което би нарушило всеки приложим закон или наредба или би довело до гражданска отговорност; (viii) пречи или се опитва да попречи на правилното функциониране на Sorrento Properties или използва Sorrento Properties по какъвто и да е начин, който не е изрично разрешен от Споразумението; или (ix) се опитва да участва или участва във всякакви потенциално вредни действия, които са насочени срещу Sorrento Properties, включително, но не само, нарушаване или опит за нарушаване на функции за сигурност на Sorrento Properties, като се използва ръчен или автоматизиран софтуер или други средства за достъп , „изстъргвайте“, „обхождайте“ или „паяк“ всякакви страници, съдържащи се в Sorrento Properties, въвеждайки вируси, червеи или подобен вреден код в Sorrento Properties, или пречи или опитвайки се да попречите на използването на Sorrento Properties от всеки друг потребител, хост или мрежа, включително чрез претоварване, „наводнение“, „спам“, „бомбардиране по пощата“ или „срив“ на Sorrento Properties.

РАЗСЛЕДВАНИЯ

Соренто може, но не е задължен да наблюдава или преглежда свойствата на Соренто по всяко време. Ако Соренто разбере за евентуални нарушения от ваша страна на която и да е клауза на Споразумението, Соренто си запазва правото да разследва такива нарушения и Соренто може, по свое усмотрение, незабавно да прекрати лиценза ви за използване на Sorrento Properties, изцяло или частично, без предизвестие до вас.

ИМОТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Sorrento Properties може да съдържа връзки към уебсайтове и/или приложения на трети страни (“Свойства на трети страни”). Когато щракнете върху връзка към собственост на трета страна, ние няма да ви предупредим, че сте напуснали Sorrento Properties и сте предмет на условията (включително политиките за поверителност) на друг уебсайт или дестинация. Такива имоти на трети страни не са под контрола на Соренто и ние не носим отговорност за имоти на трети страни. Sorrento предоставя тези Имущества на трети страни само за удобство и не преглежда, одобрява, наблюдава, потвърждава, гарантира или прави каквито и да било декларации по отношение на Собствеността на трети страни или който и да е продукт или услуга, предоставяни във връзка с тях. Вие използвате всички връзки в Имоти на трети страни на свой собствен риск. Когато напуснете нашия Сайт, Условията за ползване вече не се прилагат. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практики за поверителност и събиране на данни, на всякакви имоти на трети страни и да извършите каквото и да е разследване, което смятате за необходимо или подходящо, преди да продължите с каквато и да е транзакция с трета страна. Използвайки свойствата на Sorrento, вие изрично освобождавате Sorrento от всякаква отговорност, произтичаща от използването от ваша страна на собственост на трета страна. 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите и държите Соренто, неговите родители, дъщерни дружества, филиали, служители, служители, агенти, партньори, доставчици и лицензодатели (всеки, „страна от Соренто“ и колективно „страни от Соренто“) безвредни от всякакви загуби, разходи , задължения и разходи (включително разумни адвокатски хонорари), свързани с или произтичащи от някое и всичко от изброените по-долу: (a) Вашето използване и достъп до имотите в Соренто; (б) нарушение от ваша страна на Споразумението; (в) нарушаване от ваша страна на права на друга страна, включително на други потребители; или (г) нарушаване от ваша страна на всички приложими закони, правила или разпоредби. Соренто си запазва правото на своя сметка да поеме изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, който иначе подлежи на обезщетение от ваша страна, в който случай вие ще си сътрудничите напълно на Соренто при отстояването на всички налични защити. Тази разпоредба не изисква от вас да обезщетите някоя от страните от Соренто за каквато и да е недобросъвестна търговска практика от такава страна или за измама, измама, фалшиво обещание, невярно представяне или укриване, потискане или пропускане на какъвто и да е съществен факт във връзка с Услугите, предоставени по-долу . Вие се съгласявате, че разпоредбите в този раздел ще оцелеят при прекратяване на Споразумението и/или вашия достъп до Sorrento Properties.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СОБСТВЕНОСТ НА СОРЕНТО Е НА ВАШ СЪОБЩЕН РИСК, А ИМОТИТЕ В СОРЕНТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПРИ „КАКТО Е, КАКТО Е“. СТРАНИТЕ СОРЕНТО ИЗРИЧНО ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОТ КАКАКъв ВИД, ДАЛИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗНАЧЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ДО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯТА ОТ НИКАКВИ УСЛОВИЯ ОТ НЯКИТЕ УСЛОВИЯ. ИМОТИ СОРЕНТО. СТРАНИТЕ СОРЕНТО НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ УСЛОВИЯ, ЧЕ: (A) ИМОТИТЕ СОРЕНТО ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (B) ДОСТЪПЪТ ДО САЙТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАШАТА СВОЙСТВА НА СОРЕНТО ЩЕ БЪДЕ НАВРЕМЕННО, СИГУРНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (В) СВОЙСТВАТА НА SORRENTO ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, ПЪЛНИ, ПОЛЕЗНИ ИЛИ ТОЧНИ; (D) САЙТЪТ ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПЕН В ВСЯКО КОНКРЕТНО ВРЕМЕ ИЛИ МЯСТО; (E) ВСЯКАКВИ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ; ИЛИ (Е) ЧЕ САЙТЪТ Е БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. НИКАКВИ СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, ПОЛУЧЕНА ОТ SORRENTO ИЛИ ЧРЕЗ SORRENTO PROPERTIES, НЯМА ДА СЪЗДАВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ ИЗРИЧНО НЕ ПОДЧИНА ТУК.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СТРАНИТЕ ОТ СОРЕНТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ ИЛИ ДАННИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ ЩЕТИ НА ПРОДУКТА, ИЛИ ЩЕТИ ВЪВ ПРОДУКТА НА ЗАМЕНЯВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ВЪВ ВСЯКИ СЛУЧАЙ, ДАЛИ СТРАНИТЕ СОРЕНТО СА БИЛИ УВЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, ПРОИЗТИРАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО НА НАС ИЛИ СЪС ДРУГИ МЕЖДУМУЗИ ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА, В РЕЗУЛТАТ ОТ: (А) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА SORRENTO; (Б) РАЗХОДИТЕ ЗА ПОКУПКА НА ЗАМЕНЯВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, В РЕЗУЛТАТ ОТ КАКВИ ДА СЕ СТОКИ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА ТРАНЗАКЦИИ, ВЪВЕДЕНИ В ПРЕЗ SORRENTO; (В) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ИЛИ ДАННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКА И ВСЯКА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЕНА В ТАМ; (D) ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ ОТНОСНО ИМОТИТЕ В СОРЕНТО; (Д) ЛИЧНИ НАРАНИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ОТ КАКВАТО И ДА Е Естество, в резултат от ВАШИЯ ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ; (F) ВСЯКО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО КЪМ ИЛИ ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ; (G) ВСЯКАКВИ ПРОГРАММИ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДАВАТ КЪМ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ; (H) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ; И/ИЛИ (I) ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИМОТИТЕ НА SORRENTO, ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, АВТОРСКИ ПРАВА, ДОГОВОР, ДРЕЖЕСТВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГАРНОСТ) ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА СТРАНИТЕ В СОРЕНТО НЯМА ДА ОТГОВОРНЯТ ПРЕД ВАС ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 100 $. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ЩЕТИ ДО СТЕПЕН, ПОСОЧЕН ПО-ГОРЕ, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ В ТАКИВА ЮРИСДИКЦИИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СТЕПЕНАТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ И СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ЩЕТИ, ИЗЛОЖЕНИ ПО-ГОРЕ, СА ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА ДОГОВОРКАТА МЕЖДУ СОРЕНТО И ВАС.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Срок.  Условията за ползване влизат в сила от датата, на която ги приемете (както е описано в преамбюла по-горе) и остават в пълна сила и действие, докато използвате Sorrento Properties, освен ако не бъдат прекратени по-рано в съответствие с този раздел.
 2. Прекратяване на услугите от Соренто.  Sorrento си запазва правото да прекрати или блокира достъпа на всеки потребител до свойствата или услугите на Sorrento по всяко време, със или без причина, без предизвестие. По причини, поради които достъпът ви може да бъде прекратен, включват, но не се ограничават до (а) ако вие или вашата организация не успеете да осигурите навременно плащане за Услугите, ако е приложимо, (б) ако сте нарушили съществено която и да е разпоредба на Споразумението, или (в) ако Соренто е задължен да го направи по закон (напр. когато предоставянето на Услугите е или стане незаконно). Вие се съгласявате, че всички прекратявания по причина се извършват по собствено усмотрение на Соренто и че Соренто не носи отговорност пред вас или трета страна за прекратяване на вашия достъп до имотите или Услугите на Соренто.
 3. Прекратяване на Услугите от Ваша страна.  Ако искате да прекратите Услугите, предоставяни от Sorrento, можете да го направите, като уведомите Sorrento по всяко време. Вашето известие трябва да бъде изпратено в писмен вид на адреса на Соренто, посочен по-долу.
 4. Ефект от прекратяването.  Прекратяването може да доведе до забрана за бъдещо използване на имотите или услугите на Sorrento. При прекратяване на която и да е част от Услугите, вашето право да използвате такава част от Услугите автоматично ще се прекрати незабавно. Sorrento няма да носи каквато и да е отговорност към вас за спиране или прекратяване. Всички разпоредби на Условията за ползване, които по своето естество трябва да оцелеят, остават в сила при прекратяване на Услугите, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция и ограничения на отговорността.

МЕЖДУНАРОДНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Достъпът до имотите в Соренто е достъпен от страни по целия свят и може да съдържа препратки към Услуги и Съдържание, които не са налични във вашата страна. Тези препратки не означават, че Соренто възнамерява да обяви такъв Услуги или Съдържание във вашата страна. Sorrento Properties се контролира и предлага от Sorrento от неговите съоръжения в Съединените американски щати. Sorrento не прави заявления, че Sorrento Properties са подходящи или налични за използване на други места. Освен това някои части от Услугата могат да бъдат преведени на други езици, но Sorrento не поема никакви изявления или гаранции относно съдържанието, точността или пълнотата на тези преводи. Тези, които имат достъп или използват Sorrento Properties от други държави, правят това по свое желание и са отговорни за спазването на местното законодателство. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. \ T

 1. Електронни съобщения.  Комуникацията между вас и Соренто може да се осъществи чрез електронни средства, независимо дали посещавате Соренто Пропъртис или изпращате имейли на Соренто, или дали Соренто публикува известия в Соренто Пропъртис или комуникира с вас по имейл. За договорни цели вие (а) се съгласявате да получавате съобщения от Соренто в електронна форма; и (б) се съгласявате, че всички условия, споразумения, известия, разкривания и други съобщения, които Sorrento ви предоставя по електронен път, удовлетворяват всички законови изисквания, които тези съобщения биха удовлетворили, ако бъдат в писмена форма.
 2. Възлагане.  Условията за ползване, както и вашите права и задължения по настоящето, не могат да бъдат преотстъпвани, възлагани на подизпълнител, делегирани или прехвърляни по друг начин от вас без предварителното писмено съгласие на Sorrento и всеки опит за прехвърляне, подизпълнение, делегиране или прехвърляне в нарушение на горното ще бъде недействителен и нищожен.
 3. Форсмажорни обстоятелства.  Соренто не носи отговорност за забавяне или неизпълнение в резултат на причини извън неговия разумен контрол, включително, но не само, Божии действия, война, тероризъм, бунтове, ембарго, действия на граждански или военни власти, пожар, наводнения, аварии, стачки или недостиг на транспортни съоръжения, гориво, енергия, труд или материали.
 4. Въпроси, жалби, искове.  Ако имате въпроси, оплаквания или искове по отношение на Sorrento Properties, моля свържете се с нас на legal@sorrentotherapeutics.com. Ще направим всичко възможно, за да отговорим на вашите притеснения. Ако смятате, че притесненията ви са били разгледани непълно, ние ви приканваме да ни уведомите за допълнително разследване.
 5. Давностен срок.  ВИЕ И SORRENTO СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВСЯКА КАЗА ЗА ДЕЙСТВИЕ, ПРОИЗТИРАЩА ИЛИ СВЪРЗАНА С СПОРАЗУМЕНИЕТО, СОБСТВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ НА SORRENTO ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ В РЪКОВОД НА ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ СЕ НАТРАЩА. В ИНАЧЕ, ТАКАВА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ СЕ ЗАБРАНЯВА ЗА ТРОЙНО.
 6. Приложимо право и място.  Настоящите Условия за ползване ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на щата Калифорния. Мястото за всякакви спорове ще бъде Сан Диего, Калифорния. С настоящото страните се съгласяват да се откажат от следните защити за всякакви действия, предявени в Калифорния: неудобства на форума, липса на лична юрисдикция, недостатъчен процес и недостатъчно обслужване на процеса.
 7. Избор на език.  Изричното желание на страните е Условията за ползване и всички свързани документи да са съставени на английски език, дори ако са предоставени на алтернативен език. 
 8. Забележете.  Когато Sorrento изисква да предоставите имейл адрес, вие носите отговорност за предоставянето на Sorrento с най-актуалния си имейл адрес. В случай, че последният имейл адрес, който сте предоставили на Соренто, не е валиден или по някаква причина не може да ви достави каквито и да е известия, изисквани/разрешени от Условията за ползване, изпращането от Соренто на имейла, съдържащ такова известие въпреки това ще представлява ефективно предизвестие. Можете да изпратите уведомление до Соренто на следния адрес: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Такова известие се счита за дадено, когато бъде получено от Соренто с писмо, доставено от национално призната служба за доставка през нощта или първокласна поща с предплатена поща на посочения по-горе адрес.
 9. Отказ.  Всеки отказ или неизпълнение на която и да е разпоредба от Условията за ползване в един случай няма да се счита за отказ от която и да е друга разпоредба или от такава разпоредба по друг повод.
 10. Делимост.  Ако някоя част от Условията за ползване се счита за невалидна или неприложима, тази част ще се тълкува по начин, който отразява, доколкото е възможно, първоначалното намерение на страните, а останалите части остават в пълна сила и действие.
 11. Контрол на износа.  Нямате право да използвате, експортирате, импортирате или прехвърляте имоти на Соренто, освен ако това е разрешено от законодателството на САЩ, законите на юрисдикцията, в която сте получили имоти в Соренто, и всякакви други приложими закони. По-специално, но без ограничение, Sorrento Properties не могат да бъдат изнасяни или реекспортирани (а) в която и да било страна на Съединените щати, подложени на ембарго, или (b) към никого в списъка на Министерството на финансите на САЩ със специално определени граждани или на Министерството на търговията на САЩ Отказано Списък на лица или Списък на образувания. Използвайки Sorrento Properties, вие заявявате и гарантирате, че (y) не се намирате в страна, която е обект на ембарго на правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като „поддържаща тероризма“ страна и (z) вие не са изброени в нито един списък на правителството на САЩ със забранени или ограничени страни. Вие потвърждавате и се съгласявате, че продуктите, услугите или технологиите, предоставяни от Соренто, са предмет на законите и разпоредбите за контрол на износа на Съединените щати. Вие трябва да спазвате тези закони и разпоредби и без предварително разрешение от правителството на САЩ да изнасяте, реекспортирате или прехвърляте продукти, услуги или технологии на Sorrento, пряко или косвено, в която и да е страна в нарушение на тези закони и разпоредби.
 12. Потребителски оплаквания.  В съответствие с Гражданския кодекс на Калифорния §1789.3, можете да подадете жалби до отдела за подпомагане на жалбите на отдела за потребителски услуги на Калифорнийския отдел по потребителски въпроси, като се свържете с тях писмено на 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Сакраменто , CA 95834-1924, или по телефона на (800) 952-5210.
 13. Цяло споразумение.  Условията за ползване са окончателното, пълно и изключително споразумение на страните по отношение на предмета на настоящото споразумение и заменя и обединява всички предишни дискусии между страните по отношение на този предмет.