имунотерапия

« Обратно към Pipeline

G-MABTM Библиотека

Собствената G-MAB технология на Sorrento, изобретена от д-р Джи, се основава на използването на РНК транскрипция за амплификация на вариабилните домейни на антитялото от над 600 донора. 

Задълбочен анализ на данните за дълбоко секвениране на ДНК показа, че библиотеката G-MAB съдържа повече от 10 квадрилиона (1016) различни последователности на антитела. Това го прави една от най-големите библиотеки с изцяло човешки антитела в биофармацевтичната индустрия. Досега Соренто успешно идентифицира напълно човешки антитела срещу над 100 клинично значими онкогенни мишени с високо въздействие, включително PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, VEGFR2 и CCR2.

Силно успешен процент на попадане в скрининга (проверени 100+ клинично значими цели).

  • Много голямо разнообразие (2 x 1016 различни последователности на антитела)
  • Собствена технология (РНК амплификация за генериране на библиотека)

Производствени възможности:

  • cGMP съоръжение
  • Възможности за запълване/завършване
  • Пълна аналитична поддръжка
g_MAB