ВИРЕКС

« Обратно към Pipeline

VIREX – следващо поколение Dx тестване у дома с чувствителност на ниво PCR за ежедневни тестове за Covid-19 и Dx за ранен рак

Демонстрирана изключително висока чувствителност към множество биологични аналити, включително:

  • Откриването на вирус COVID-19 е толкова чувствително, колкото 5 TCID50, конкурираща се с PCR чувствителност
  • Тестът за ранен биомаркер за рак на черния дроб открива целеви протеинов биомаркер в едва 5 микролитра кръв

Химическата разработка и прототипирането се очаква да бъдат завършени през третото тримесечие на 3 г. с полеви тестове на прототип за регулаторно представяне през третото/четвъртото тримесечие на 2022 г.

С дизайн и верига за доставки, напълно разработени за първо поколение тест Virex Dx, библиотеката GMAB на Соренто ще бъде използвана за бързо разработване и внедряване на високочувствителни тестове срещу множество инфекциозни заболявания и биологични заплахи.

Платформата Virex предлага потенциал за бързо разработване на изключително чувствителни, достъпни и мащабируеми решения за диагностично тестване от следващо поколение за COVID-19 и извън него чрез използване на химията и инфраструктурата на глюкомери и тест ленти

вирекс