Мезенхимна стволова клетка

« Обратно към Pipeline

OQORY™ (COVI-MSC) (синдром на остър респираторен дистрес – STI 8282)

Соренто навлиза във Фаза I изпитание на OQORY™ (COVI-MSC) за пациенти, страдащи от остър респираторен дистрес синдром (ARDS), свързан с COVID-19, които са одобрени от FDA.

Основната цел на проучването Фаза 1 е да се оцени безопасността на интравенозната инфузия на алогенни мастни стволови клетки при пациенти с COVID-19 и при респираторен дистрес. Вторичната цел е да се оцени набор от променливи за безопасност и ефикасност, за да се даде насока относно съотношението риск/полза при пациенти с респираторен дистрес от COVID-19.

Доказано е, че стволовите клетки подпомагат разрешаването на симптомите при множество заболявания и имат потенциала да намалят дългосрочните ефекти, свързани с увреждане на белодробната тъкан за тези пациенти. MSC представляват метод на лечение с висок потенциал за подпомагане в борбата срещу COVID-19 като самостоятелна терапия или в синергия с други кандидати за продукти в тръбопровода на Соренто, включително малки молекули (abivertinib или salicyn-30) и неутрализиращи антитела (STI- 1499 или STI 2020).