COVISHIELD

« Обратно към Pipeline

Лечение на COVID-19: COVISHIELD (Коктейл с неутрализиращи антитела)

Соренто разработва коктейл от неутрализиращи антитела, за да се свърже с различни епитопи на SARS-CoV-2 Spike протеин. Коктейлът с антитела потенциално създава висока бариера за появата на резистентни варианти при лекувани индивиди. Fc регионите на mAbs на COVISHIELD са проектирани да елиминират взаимодействията с Fc рецепторите на гостоприемника, като по този начин намаляват риска от зависимо от антитяло усилване на SARS-CoV-2 инфекция.

covi-щит