Какво представляват клиничните изпитвания?

« Обратно към Pipeline

Какво представляват клиничните изпитвания?

Преди лекарството да бъде налично в аптеката, то се изследва в клинични изпитвания. Клиничните изпитвания са внимателно наблюдавани и документирани научни изследвания за оценка на безопасността и ефикасността на изследваните лекарства за намиране на нови и по-добри лечения за пациентите. Те се извършват в болнична или клинична обстановка, в която лекари и други здравни специалисти наблюдават и оценяват реакцията на доброволец към изследвано лекарство. Изследваните лекарства трябва да демонстрират своята безопасност и ефикасност пред FDA (Агенцията по храните и лекарствата), преди да бъдат одобрени.

Въпроси относно клинично изпитване?

Моля, свържете се с нас на адрес клинически триали@sorrentotherapeutics.com.