Станете изследовател на клинични изпитвания

« Обратно към Pipeline

Станете изследовател на клинични изпитвания

Ако сте медицински специалист или изследовател, или ако нашите терапевтични области са в съответствие с вашите области на интерес, или ако искате информация как да станете изследовател, моля, попълнете регистрационния формуляр.

Sorrento Therapeutics и неговите дъщерни дружества съставят списък с места за клинични изпитвания и изследователи за неговите терапевтични области на фокус. Ако желаете да бъдете разгледани, ще трябва да попълните регистрационната информация на този сайт. Sorrento ще използва предоставената от вас информация с единствената цел да оцени вашето ниво на интерес и квалификация за бъдещо обучение. Ние защитаваме сигурността на информацията, която събираме.

Моля, попълнете Регистрацията