İstifadə şərtləri

« Boru kəmərinə qayıt

İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ

Qüvvəyə minmə tarixi: 14 iyun 2021-ci il

Bu İstifadə Şərtləri ("İstifadə şərtləri”) arasına daxil edilir Sorrento Therapeutics, Inc., törəmə və filiallarımızın adından və adından (“Sorrento, ""us, ""we, "Və ya"bizim”) və siz və ya müəssisə və ya digər təşkilatı təmsil edirsinizsə, həmin müəssisə və ya təşkilatı (hər iki halda, “Sən”). Bu İstifadə Şərtləri bizim işlətdiyimiz və bu İstifadə Şərtlərinə keçid verən vebsaytlarımıza, proqramlarımıza və portallarımıza daxil olmanızı və/və ya istifadənizi tənzimləyir (birlikdə “Sayt”) və Sayt vasitəsilə aktivləşdirilmiş xidmətlər və resurslar (hər biri “xidmət”Və kollektiv olaraq“Xidmətlər”). Bu İstifadə Şərtləri Sorrento tərəfindən təqdim edilən klinik sınaqlarımız, xəstə laboratoriyası xidmətlərimiz və ya COVI-STIX məhsulları kimi digər sayt və xidmətlərə şamil edilmir.

LÜTFEN BU İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİNİ DİQQƏTLƏ OXUYUN. SAYTLARI GÖZƏNDİRMƏK və ya XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ EDİLMƏKLƏ SİZ BİLDİRİRSİNİZ (1) İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİNİ OXUDUĞUNUZU, DƏKƏLƏDİYİNİZİ VƏ RAZI OLDUĞUNUZU, (2) BU HAQQINDA HƏKİM EDİRSİNİZ SORRENTO, VƏ (3) SİZİN İSTİFADƏÇİ KİMİ ADINDA OLDUĞUNUZ ŞƏXSİYYƏT ŞƏRTLƏRİNƏ ŞƏXSİYYƏT VƏ YA ADINDAN İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİNƏ DAXİL ETMƏK VƏ HƏMİN ŞİRKƏTİ UŞAQ ŞƏRTLƏRİNƏ MÜTLƏQ ETMƏ SÜKƏTİNİZ VAR. MÜDDƏT "SƏN" TƏTBİQ OLDUĞUNDA FİZİ VƏ YA HÜQUQİ ŞƏXSƏ İSTİNAD EDİR.  ƏGƏR İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ İLƏ RAZI OLMAZSINIZSA, SAYTDAN və ya XİDMƏTLƏRDƏN DAXİL OLMAYA BİLƏRSİNİZ.

DİQQƏT EDİN Kİ, BU İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ İSTƏNİLƏN ZAMAN SORRENTO TARAFINDAN TƏKLİFİNDƏN DƏYİŞİLƏ BİLİR. Sorrento bu İstifadə Şərtlərində hər hansı dəyişikliyin olması barədə həmin dəyişiklikləri Saytda yerləşdirməklə, İstifadə Şərtlərinin yuxarısındakı tarixi dəyişdirməklə və/yaxud Sayt və ya digər vasitələrlə sizə bildiriş təqdim etməklə məlumat verəcəkdir. (Sorrento-ya təqdim olunan hər hansı e-poçt ünvanına bildiriş göndərməklə). Başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, hər hansı dəyişiklik Saytda dərc edildikdən və ya belə bildirişin çatdırılmasından dərhal sonra qüvvəyə minir. Əgər hər hansı bu cür dəyişikliklərə etiraz etsəniz, İstifadə Şərtlərini aşağıda göstərildiyi kimi ləğv edə bilərsiniz. Bununla belə, belə bildiriş müddətindən sonra Saytdan və ya Xidmətlərdən davamlı istifadənizlə hər hansı və bütün dəyişikliklərlə razılaşdığınız hesab ediləcəksiniz. Lütfən, o zaman mövcud olan ŞƏRTLƏRİ GÖRMƏK ÜÇÜN SAYFAYI MÜTAMİLİ YAXŞ EDİN.

Müəyyən Xidmətlərdən istifadəniz və iştirakınız əlavə şərtlərə, o cümlədən Sorrento ilə işəgötürəniniz və ya təşkilatınız arasında tətbiq olunan şərtlərə və əlavə Xidmətdən istifadə etdiyiniz zaman qəbulunuz üçün sizə təqdim edilən hər hansı şərtlərə tabe ola bilər (“Əlavə şərtlər”). İstifadə Şərtləri Əlavə Şərtlərə uyğun gəlmirsə, Əlavə Şərtlər belə Xidmətə münasibətdə nəzarət edir. İstifadə Şərtləri və hər hansı müvafiq Əlavə Şərtlər burada “Müqavilə".

SORRENTO XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN İSTİFADƏSİ VƏ İSTİFADƏSİ

 1. icazə istifadə. Sayt, Xidmətlər və məlumat, məlumatlar, şəkillər, mətn, fayllar, proqram təminatı, skriptlər, qrafika, fotoşəkillər, səslər, musiqi, videolar, audiovizual birləşmələr, interaktiv funksiyalar və digər materiallar (birlikdə “məzmun”) Saytda və ya Xidmətlər vasitəsilə mövcuddur (belə Məzmun, Sayt və Xidmətlərlə birlikdə, hər biri “Sorrento Əmlakı” və birlikdə, the "Sorrento Properties") bütün dünyada müəllif hüququ qanunları ilə qorunur. Müqaviləyə uyğun olaraq, Sorrento sizə Sorrento Properties-ə daxil olmaq və yalnız şəxsi və ya daxili biznes məqsədləriniz üçün istifadə etmək üçün məhdud lisenziya verir. Sorrento tərəfindən ayrı bir lisenziyada başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, istənilən və bütün Sorrento Mülkiyyətlərindən istifadə hüququnuz Müqaviləyə tabedir. 
 2. Uyğunluq. Siz məcburi müqavilə bağlamaq üçün qanuni yaşda olduğunuzu və Birləşmiş Ştatların qanunlarına, yaşayış yerinizə və ya hər hansı digər müvafiq yurisdiksiyaya əsasən Sorrento Properties-dən istifadə etməyə qadağa qoyulmuş şəxs olmadığını bildirirsiniz. Siz təsdiq edirsiniz ki, ya 18 yaşdan yuxarısınız, ya da azad edilmiş yetkinlik yaşına çatmamışsınız, ya da qanuni valideyn və ya qəyyum razılığına maliksiniz və qeyd olunan şərtləri, şərtləri, öhdəlikləri, təsdiqləri, nümayəndəlikləri və zəmanətləri qəbul etmək üçün tam qadir və səlahiyyətlisiniz. bu İstifadə Şərtlərində və Müqavilədə, müvafiq hallarda, və Müqaviləyə riayət etmək və ona əməl etmək. İstənilən halda, siz on altı (16) yaşınızdan yuxarı olduğunuzu təsdiq edirsiniz, çünki Sorrento Əmlakları 16 yaşından kiçik uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Əgər 16 yaşdan kiçiksinizsə, xahiş edirik Sorrento Properties-ə daxil olmayın və ya istifadə etməyin.
 3. Bəzi məhdudiyyətlər.  İstifadə Şərtlərində sizə verilən hüquqlar aşağıdakı məhdudiyyətlərə tabedir: (a) siz Sorrento Properties-i və ya onun hər hansı bir hissəsini lisenziyalaşdırmamalı, satmamalı, icarəyə verməməli, icarəyə verməməli, köçürmə, təyin etmə, çoxaltma, yayma, yerləşdirmə və ya başqa şəkildə kommersiya məqsədləri üçün istifadə etməməlisiniz. Sorrento Properties, o cümlədən Sayt, (b) siz Sorrento-nun hər hansı ticarət nişanını, loqotipini və ya digər Sorrento Mülkiyyətlərini (şəkillər, mətn, səhifə tərtibatı və ya forma daxil olmaqla) əhatə etmək üçün çərçivəyə salmamalı və ya çərçivə üsullarından istifadə etməməlisiniz; (c) Sorrentonun adından və ya ticarət nişanlarından istifadə edərək heç bir metateq və ya digər “gizli mətn”dən istifadə etməyəcəksiniz; (d) yuxarıdakı məhdudiyyətlərin tətbiq olunan qanunla açıq şəkildə qadağan olunduğu hallar istisna olmaqla, Sorrento Properties-in heç bir hissəsini dəyişdirməyəcək, tərcümə etməyəcək, uyğunlaşdıra, birləşdirməyəcəksiniz, törəmə işləri görməyəcəksiniz, sökməyəcəksiniz, dekompilyasiya etməyəcəksiniz, əks-kompilyasiya etməyəcəksiniz və ya tərs mühəndislik işləri görməyəcəksiniz; (e) hər hansı bir internetdən məlumatı “qırmaq” və ya yükləmək üçün heç bir əl ilə və ya avtomatlaşdırılmış proqram təminatından, cihazlardan və ya digər proseslərdən (hörümçəklər, robotlar, kazıyıcılar, sürünənlər, avatarlar, məlumatların öyrənilməsi alətləri və ya bu kimilər daxil olmaqla) istifadə etməyəcəksiniz. Saytda olan səhifələr (ictimai axtarış motorlarının operatorlarına yalnız məqsədlər üçün və yalnız materialların açıq şəkildə axtarıla bilən indekslərini yaratmaq üçün lazım olan dərəcədə Saytdan materialların surətini çıxarmaq üçün hörümçəklərdən istifadə etmək üçün ləğv edilə bilən icazə verdiyimiz istisna olmaqla, lakin bu cür materialların keşləri və ya arxivləri); (f) siz oxşar və ya rəqabətli vebsayt, proqram və ya xidmət yaratmaq üçün Sorrento Properties-ə daxil olmayacaqsınız; (g) burada açıq şəkildə qeyd olunmayan hallar istisna olmaqla, Sorrento Properties-in heç bir hissəsi hər hansı formada və ya hər hansı vasitə ilə kopyalana, təkrar istehsal oluna, paylana, yenidən nəşr oluna, endirilə, nümayiş etdirilə, yerləşdirilə və ya ötürülə bilməz; (h) siz Sorrento Properties-də və ya orada olan hər hansı müəllif hüququ bildirişlərini və ya digər mülkiyyət nişanlarını silməyəcəksiniz və ya məhv etməyəcəksiniz; (i) siz heç bir şəxs və ya qurumla əlaqənizi təhrif etməməli və ya təhrif etməməlisiniz. Sorrento Properties-ə gələcək buraxılış, yeniləmə və ya digər əlavələr İstifadə Şərtlərinə tabedir. Sorrento, onun təchizatçıları və xidmət təminatçıları İstifadə Şərtlərində verilməyən bütün hüquqları özündə saxlayır. Sorrento Əmlakının hər hansı icazəsiz istifadəsi İstifadə Şərtlərinə uyğun olaraq Sorrento tərəfindən verilmiş lisenziyalara xitam verir.
 4. Sorrento Müştəriləri tərəfindən istifadə edin.  Əgər siz Sayt və ya Xidmətlərə, o cümlədən müştəri portalımıza daxil olan və ya istifadə edən Sorrento müştərisiysinizsə, siz (a) Sorrento Mülklərindən istifadə edərkən bütün müvafiq qanun və qaydalara, o cümlədən, müvafiq hallarda, Sağlamlıq Sığortası ilə əməl edəcəyinizi bildirir və təmin edirsiniz. Daşınma və Hesabatlılıq Aktı və onun tətbiqi qaydaları və digər məxfilik və məlumatların mühafizəsi qanunları və (b) tələb olunan icazə və ya razılığınız olmayan heç bir məlumatı, o cümlədən şəxsi məlumatı və qorunan sağlamlıq məlumatını bizə təqdim etməyəcəksiniz. Siz əlavə olaraq qəbul edirsiniz və razılaşırsınız ki, Sorrento deyil, siz, müvafiq məxfilik və məlumatların qorunması qanunları ilə tələb oluna bilən bütün zəruri açıqlamaların təmin edilməsinə və xəstələrdən bütün zəruri razılıqların və/yaxud icazələrin alınmasına cavabdehsiniz. yurisdiksiyanızdakı qaydalar. Sorrento-nun məxfilik təcrübələri haqqında ətraflı məlumat üçün bizimlə tanış olun Gizlilik Siyasəti.
 5. Lazımi Avadanlıq və Proqram Təminatı.  Siz Sorrento Properties-ə qoşulmaq üçün lazım olan bütün avadanlıq və proqram təminatını, o cümlədən Sorrento Properties-ə qoşulmaq və ondan istifadə etmək üçün uyğun olan mobil cihaz daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Xidmətlərin mobil komponent təklif etdiyi hallarda təmin etməlisiniz. Sorrento Properties-ə daxil olarkən çəkdiyiniz hər hansı ödənişlər, o cümlədən İnternet bağlantısı və ya mobil ödənişlər üçün yalnız siz məsuliyyət daşıyırsınız.

İDMAN

 1. Sorrento Properties.  Sorrento və onun təchizatçılarının Sorrento Properties-də bütün hüquqlara, mülkiyyətə və maraqlara sahib olması ilə razılaşırsınız. Siz Sorrento Properties-ə daxil edilmiş və ya onu müşayiət edən hər hansı müəllif hüququ, ticarət nişanı, xidmət nişanı və ya digər mülkiyyət hüquqları bildirişlərini silməyəcək, dəyişdirməyəcək və ya gizlətməyəcəksiniz. Sorrento Properties-də və ya orada görünən hər hansı Məzmunla bağlı heç bir hüququnuz, başlığınız və ya marağınız olmadığı ilə razılaşırsınız.
 2. Ticarət nişanları.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, Sorrento loqosu, hər hansı filial adları və loqoları və hər hansı Sorrento Properties-də və ya onunla əlaqədar olaraq istifadə edilən bütün əlaqəli qrafiklər, loqolar, xidmət nişanları, nişanlar, ticarət geyimləri və ticarət adları Sorrento və ya onun filiallarının ticarət nişanlarıdır və Sorrento-nun əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan istifadə edilə bilməz. Sorrento Properties-də və ya orada görünə bilən digər ticarət nişanları, xidmət nişanları və ticarət adları onların müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir. Sorrento Properties-də və ya içərisində olan materialları və ya ticarət nişanlarını bu bölmədə açıq şəkildə icazə verilməyən hər hansı bir şəkildə istifadə etsəniz, bizimlə müqavilənizi pozursunuz və müəllif hüquqları, ticarət nişanı və digər qanunları pozmuş ola bilərsiniz. Bu halda, biz avtomatik olaraq Şirkət Mülkiyyətlərindən istifadə icazənizi ləğv edirik. Materialların başlığı bizdə və ya Şirkətin Əmlakında olan materialların müəlliflərində qalır. Açıqca verilməyən bütün hüquqlar qorunur.
 3. Əlaqə.  Sorrento-ya təklif, rəy, viki, forum və ya oxşar səhifələr vasitəsilə hər hansı ideya, təklif, sənəd və/və ya təklifin təqdim edilməsi ilə razılaşırsınız ("Əlaqə") öz riskinizdir və Sorrento-nun belə Əlaqə ilə bağlı heç bir öhdəliyi (o cümlədən məxfilik üzrə məhdudiyyətsiz öhdəliklər) yoxdur. Siz Rəy göndərmək üçün lazım olan bütün hüquqlara malik olduğunuzu bildirir və təmin edirsiniz. Bununla siz Sorrento-ya istifadə etmək, çoxaltmaq, yerinə yetirmək, göstərmək, yaymaq, uyğunlaşdırmaq, dəyişdirmək, yenidən formatlaşdırmaq, törəmə yaratmaq üçün tam ödənilmiş, royaltisiz, əbədi, geri alınmaz, dünya miqyasında, qeyri-eksklüziv və tam sublisenziyalı hüquq və lisenziya verirsiniz. Sorrento Properties və/və ya Sorrento biznesinin istismarı və saxlanması ilə əlaqədar olaraq, hər hansı və bütün Rəylərin işlərindən və başqa şəkildə kommersiya və ya qeyri-kommersiya məqsədi ilə istifadə etmək və yuxarıdakı hüquqların sublisenziyasını vermək.

İSTİFADƏÇİ DAVRANIŞI

İstifadə şərti olaraq, siz Sorrento Properties-dən Müqavilə və ya qüvvədə olan qanunla qadağan edilmiş hər hansı məqsədlər üçün istifadə etməməyə razılaşırsınız. Siz Sorrento Properties üzərində və ya onun vasitəsilə hər hansı bir tədbir görməyəcəksiniz (və heç bir üçüncü tərəfə icazə verməyəcəksiniz): (i) hər hansı bir şəxs və ya qurumun hər hansı patentini, ticarət nişanını, ticarət sirrini, müəlliflik hüququnu, aşkarlıq hüququnu və ya digər hüququnu pozan; (ii) qanunsuz, hədələyici, təhqiredici, təhqiredici, böhtan xarakterli, böhtan xarakterli, aldadıcı, fırıldaqçı, başqasının şəxsi həyatına müdaxilə, əxlaqsızlıq, ədəbsiz, pornoqrafik, təhqiredici və ya murdardır; (iii) hər hansı bir şəxsə və ya qrupa qarşı fanatizmi, irqçiliyi, nifrəti və ya zərəri təbliğ edir; (iv) icazəsiz və ya istənməyən reklam, lazımsız və ya toplu elektron poçtu təşkil edir; (v) Sorrentonun əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan kommersiya fəaliyyəti və/yaxud satışı nəzərdə tutur; (vi) Sorrento-nun hər hansı işçisi və ya nümayəndəsi də daxil olmaqla, hər hansı bir şəxs və ya qurumu təqlid edir; (vii) hər hansı tətbiq olunan qanunu və ya qaydaları pozan və ya mülki məsuliyyətə səbəb ola biləcək hər hansı davranışı pozur və ya təşviq edir; (viii) Sorrento Properties-in düzgün işləməsinə müdaxilə edir və ya müdaxilə etməyə cəhd edir və ya Sorrento Properties-dən Müqavilə ilə açıq şəkildə icazə verilməyən hər hansı şəkildə istifadə edir; və ya (ix) Sorrento Properties-ə qarşı yönəlmiş hər hansı potensial zərərli hərəkətlərdə iştirak etmək və ya onlarla məşğul olmaq cəhdləri, o cümlədən Sorrento Properties-in hər hansı təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini pozmaq və ya pozmağa cəhd etmək, əllə və ya avtomatlaşdırılmış proqram təminatından və ya daxil olmaq üçün digər vasitələrdən istifadə etməklə. Sorrento Properties-ə viruslar, soxulcanlar və ya oxşar zərərli kodlar daxil edən və ya hər hansı digər istifadəçi, host və ya Sorrento Properties-in istifadəsinə müdaxilə edən və ya müdaxilə etməyə cəhd edən hər hansı səhifəni “sıyrın”, “tarayın” və ya “hörümçək” şəbəkə, o cümlədən həddən artıq yükləmə, “daşqın”, “spam”, “poçt bombalaması” və ya Sorrento Properties-in “qəzalanması”.

TƏQDİMATLAR

Sorrento istənilən vaxt Sorrento Properties-ə nəzarət edə bilər, lakin buna məcbur deyil. Sorrento Müqavilənin hər hansı müddəasının sizin tərəfinizdən mümkün pozuntulardan xəbərdar olarsa, Sorrento bu cür pozuntuları araşdırmaq hüququnu özündə saxlayır və Sorrento öz mülahizəsinə əsasən Sorrento Properties-dən tam və ya qismən istifadə etmək üçün lisenziyanızı dərhal ləğv edə bilər, sizə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən.

ÜÇÜNCÜ ŞƏXS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Sorrento Properties üçüncü tərəfin vebsaytlarına və/yaxud proqramlarına keçidlər ehtiva edə bilər ("Üçüncü Tərəf Mülkiyyətləri”). Üçüncü Şəxs Mülkiyyətinə keçidə kliklədiyiniz zaman biz sizə Sorrento Properties-dən ayrıldığınız və başqa vebsaytın və ya təyinatın şərtlərinə (məxfilik siyasəti daxil olmaqla) tabe olduğunuz barədə xəbərdarlıq etməyəcəyik. Bu cür Üçüncü Tərəf Mülkiyyətləri Sorrento-nun nəzarəti altında deyil və biz heç bir Üçüncü Tərəf Mülkiyyətinə görə məsuliyyət daşımırıq. Sorrento bu Üçüncü Şəxs Əmlaklarını yalnız rahatlıq üçün təqdim edir və Üçüncü Tərəf Mülkləri və ya onlarla əlaqədar təqdim edilən hər hansı məhsul və ya xidmətlə bağlı heç bir məlumatı nəzərdən keçirmir, təsdiq etmir, monitorinq etmir, təsdiq etmir, zəmanət vermir və ya heç bir ifadə vermir. Siz riski öz üzərinizə götürərək Üçüncü Tərəf Mülkiyyətlərindəki bütün keçidlərdən istifadə edirsiniz. Saytımızı tərk etdiyiniz zaman İstifadə Şərtləri artıq idarə olunmur. Siz hər hansı Üçüncü Şəxs Mülklərinin məxfilik və məlumat toplama təcrübələri daxil olmaqla, müvafiq şərtləri və siyasətləri nəzərdən keçirməli və hər hansı üçüncü tərəflə hər hansı əməliyyatı davam etdirməzdən əvvəl zəruri və ya uyğun hesab etdiyiniz hər hansı araşdırmanı aparmalısınız. Sorrento Əmlakından istifadə etməklə siz Sorrento-nu hər hansı Üçüncü Şəxs Əmlakından istifadənizdən irəli gələn hər hansı və bütün məsuliyyətdən açıq şəkildə azad edirsiniz. 

TAZMİNAT

Siz Sorrento-nu, onun valideynlərini, törəmə şirkətlərini, filiallarını, məmurlarını, işçilərini, agentlərini, tərəfdaşlarını, təchizatçılarını və lisenziya verənlərini (hər biri “Sorrento Tərəfi” və birlikdə “Sorrento Tərəfləri”) hər hansı itkilərdən, xərclərdən zərərsizləşdirməklə razılaşırsınız. , aşağıdakıların hər hansı və ya hamısı ilə əlaqədar və ya bunlardan irəli gələn öhdəliklər və xərclər (ağlabatan vəkillik haqları daxil olmaqla): (a) Sorrento Properties-dən istifadəniz və girişiniz; (b) Müqaviləni pozmağınız; (c) hər hansı digər istifadəçilər də daxil olmaqla, digər tərəfin hər hansı hüquqlarını pozmağınız; və ya (d) hər hansı tətbiq olunan qanunları, qaydaları və ya qaydaları pozmağınız. Sorrento, öz bahasına olaraq, sizin tərəfinizdən təzminat ödənilməli olan hər hansı məsələnin müstəsna müdafiəsini və nəzarətini öz üzərinə götürmək hüququnu özündə saxlayır, bu halda siz hər hansı mövcud müdafiə vasitələrinin irəli sürülməsində Sorrento ilə tam əməkdaşlıq edəcəksiniz. Bu müddəa sizdən Sorrento Tərəflərindən hər hansı birinə belə tərəf tərəfindən hər hansı vicdansız kommersiya praktikası və ya bu tərəfin fırıldaqçılığı, aldadılması, yalan vəd, təhrif və ya gizlədilməsi, ört-basdır edilməsi və ya burada göstərilən Xidmətlərlə bağlı hər hansı mühüm faktı göstərməməsi üçün kompensasiya tələb etmir. . Siz razılaşırsınız ki, bu bölmədəki müddəalar Müqavilənin istənilən ləğvi və/yaxud Sorrento Properties-ə daxil olmanızdan sonra sağ qalacaq.

ZƏMANƏT VƏ ŞƏRTLƏRDƏN İDDAR EDİLMƏSİ

SİZ AÇIQ BAŞA DÜŞÜRÜZ VƏ RAZI OLUN ki, MÜALİCİ QANUNUN İCAZƏ VERDİĞİ HƏRDƏSİNDƏ SORRENTO MÜLKİYYƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏNİZ TƏK SİZİN RİSKİNDƏDİR və SORRENTO MÜLKİYYƏLƏRİNİN BAŞARILIQ “ASİLASİS VƏ ”ANFAULASİS” “ANFASİLASİSİ” ÜZRƏ TƏMİN EDİLİR. SORRENTO TƏRƏFLƏRİ BÜTÜN ZƏMANƏTLƏRDƏN, NÜMAYƏNDƏLƏRDƏN VƏ ŞƏRTLƏRDƏN, O cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, AÇIQ VƏ YA DEYİL OLAN ŞƏRTLƏRDƏN BAŞARILIQ EDİR SORRENTO XÜSUSİYYƏTLƏRİ. SORRENTO TƏRƏFLƏRİ: (A) SORRENTO XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN SİZİN TƏLƏBLƏRİNİZƏ CAVAB EDƏCƏYİNƏ HEÇ BİR ZƏMANƏT, NÜMAYƏNDAT və ya ŞƏRT VERMİR; (B) SAYTA GİRİŞ KESİNTİSİZ OLACAQ və ya SORRENTO XÜSUSİYYƏTLƏRİNDƏN İSTİFADƏNİZ VAXTINDA, TƏHLÜKƏSİZ VƏ YA XƏTƏSİZ OLACAQ; (C) SORRENTO XÜSUSİYYƏTLƏRİ DƏQQİ, Etibarlı, TAM, FAYDALI VƏ YA DÜZGÜN OLACAQ; (D) SAYT İSTƏNİLƏN XÜSUSİ ZAMANDA VƏ YA YERDƏ Mövcud OLACAQ; (E) HƏR QÜSÜL VƏ YA SƏHVLƏR DÜZƏT EDİLƏCƏK; VƏ YA (F) SAYTIN VİRUSLARDAN VƏ YA DİGƏR ZƏRƏRLİ KOMPONENTLƏRDƏN AZALDIR. SORRENTODAN və ya SORRENTO XÜSUSİYYƏTLƏRİ VASİTƏSİNDƏ ALINAN ŞİFİFİ və ya YAZILI HEÇ BİR MƏSLƏHƏT VƏ YA MƏLUMAT BURADA AŞAĞIDA VERİLMƏYƏN HƏR ZƏMANƏT YARATMACAQ.

MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

SİZ BAŞA DEYİRSİNİZ VƏ RAZI OLSUN Kİ, SORRENTO TƏRƏFLƏRİ HƏR HƏR HƏR GƏLİR, GƏLİR VƏ YA MƏLUMATLARIN İTİRİLMƏSİNƏ, DOLAYI, TASADİFİ, XÜSUSİ VƏ YA NƏTİCƏLİ ZƏRƏRLƏR, İSTİFADƏ EDİLƏN ZƏRƏRLƏRƏ, XÜSUSİ VƏ ya NƏTİCƏ ZƏRƏRLƏRİN İTİRİLMƏSİ ÜÇÜN MƏSULİYYƏT OLMAYACAQ. SORRENTO TƏRƏFLƏRİNİN BİR HALDA BAŞQA MÜQAVİLƏDƏN BAĞLI BİR MÜQAVİLƏDƏN VƏ YA ƏLAQƏ EDİLƏN BELƏ ZƏRƏRLƏR HAQQINDA XƏBƏRDARLIQ EDİLMƏSİNDƏ OLUNMUŞ MALLAR VƏ YA XİDMƏTLƏRİN AŞAĞIDAKİ NƏTİCƏLƏRDƏ OLAN MƏSULİYYƏT NƏZƏRİYYƏSİ: (A) SORRENTO XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ VƏ YA QEYDİYYAT; (B) ALINMIŞ HƏR HƏR MALLAR, MƏLUMATLAR, MƏLUMATLAR VƏ XİDMƏTLƏRDƏN VƏ YA DAHA GİRİŞ ƏMƏLİYYATLAR ÜÇÜN QƏBUL EDİLƏN MESAJLARDAN NƏTİCƏLƏNƏN ƏVƏZƏTLİ MALLARIN VƏ YA XİDMƏTLƏRİN SATIN ALMA XƏRCLƏRİ; (C) ONDA SAXLANAN HƏR HƏR BÜTÜN ŞƏXSİ MƏLUMAT VƏ/VƏ ya MALİYYƏ MƏLUMATI O cümlədən, Ötürülmələriniz və ya MƏLUMATLARINIZA İCAZƏSİZ GİRİŞ və ya DƏYİŞTİRİLMƏSİ; (D) SORRENTO ƏMLAKLARINA BAĞLI HƏR ÜÇÜNCÜ ŞƏXSİN BƏYANATLARI VƏ YA DAVRANIŞLARI; (E) SİZİN XİDMƏTLƏRƏ GEÇMƏNİZ VƏ İSTİFADƏNİNİZ NƏTİCƏLƏRİNDƏ NƏTİCƏLƏYƏN HƏR NƏ TƏBİƏTDƏN OLDUĞUNDA FƏXSİ XƏsarət və ya əmlak zərəri; (F) XİDMƏTLƏRİMİZƏ VƏ YA XİDMƏTLƏRİMİZDƏN Ötürülmənin HƏR KƏSƏLƏNMƏSİ VƏ YA DAYANMASI; (G) HƏR ÜÇÜNCÜ TƏRƏF TƏRƏFİNDƏN XİDMƏTLƏRƏ və ya XİDMƏTLƏR VASİTƏSİNƏ KEÇİLƏ BİLƏ BİLƏN HƏR HƏTƏN BUQLAR, VİRUSLAR, TROYA ATLARI VƏ BENZİ NƏLLƏR; (H) HƏR MƏZMUNDA HƏR HƏR SƏHV VƏ YA ETKİYYƏTLƏR; VƏ/YA DA (I) ZƏMANƏTƏ, MÜƏLLİF HÜQUQLARINA, MÜQAVİLƏYƏ, TƏHLÜKƏSİNƏ (SƏHƏNLƏNMƏLİK O cümlədən) və ya hər hansı digər HÜQUQİ NƏZƏRİYYƏYƏ ƏSASLANAN SORRENTO XÜSUSİYYƏTLƏRİ İLƏ BAĞLI HƏR DİGƏR MƏSƏLƏ. SORRENTO TƏRƏFLƏRİ HEÇ BİR ŞƏRTDƏ SİZİN QARŞINDA 100 ABŞ dollarından çox ÖDƏLİ OLMAYACAQ. BƏZİ YÜRİSDİKSİYALAR YUKARIDA GÖSTƏRİLDİ HƏRDİYYƏTƏ ZƏRƏNİN İSTİSNA EDİLMƏSİ VƏ YA MƏHDUD EDİLMƏSİNƏ İCAZƏ VERMƏSİNDƏ, BU BU YÜRİSDİKSİYALARDA MƏSULİYYƏTİMİZ MƏHDUD OLACAQ. SİZ YUKARIDA GÖRÜŞDÜRƏN ZƏRƏRLƏRİN MƏHDUDLƏRİNİN SORRENTO İLƏ SİZİN ARASINDAKİ MÜQAVİLƏNİN ƏSASININ ƏSAS ELEMLƏRİDƏN OLDUĞUNU TƏBRİF EDİRSİNİZ VƏ RAZI OLURSUNUZ.

Müddəti və müddəti

 1. Müddət.  İstifadə Şərtləri onları qəbul etdiyiniz tarixdən başlayır (yuxarıdakı preambulada təsvir olunduğu kimi) və Sorrento Properties-dən istifadə etdiyiniz müddətdə, bu bölməyə uyğun olaraq əvvəllər ləğv edilmədiyi təqdirdə, tam qüvvədə qalır.
 2. Sorrento tərəfindən xidmətlərin dayandırılması.  Sorrento istənilən istifadəçinin Sorrento Properties və ya Xidmətlərə girişini istənilən vaxt, səbəb göstərərək və ya olmadan, xəbərdarlıq etmədən dayandırmaq və ya bloklamaq hüququnu özündə saxlayır. Girişinizin dayandırıla biləcəyi səbəblərə görə (a) siz və ya təşkilatınız Xidmətlər üçün vaxtında ödənişi təmin etmədiyiniz təqdirdə, (b) Müqavilənin hər hansı müddəasını əhəmiyyətli dərəcədə pozmusunuzsa, bunlarla məhdudlaşmır, və ya (c) qanunla Sorrentodan bunu etmək tələb olunduqda (məsələn, Xidmətlərin göstərilməsi qanunsuz olduqda və ya qeyri-qanuni olduqda). Siz razılaşırsınız ki, bütün səbəblərə görə ləğvetmə Sorrento-nun öz mülahizəsinə uyğun olaraq həyata keçiriləcək və Sorrento sizin və ya hər hansı üçüncü tərəf qarşısında Sorrento Properties və ya Xidmətlərə çıxışınızın dayandırılmasına görə məsuliyyət daşımayacaq.
 3. Xidmətlərin Sizin tərəfinizdən dayandırılması.  Sorrento tərəfindən təqdim olunan Xidmətləri dayandırmaq istəyirsinizsə, bunu istənilən vaxt Sorrento-ya bildirməklə edə bilərsiniz. Bildirişiniz yazılı şəkildə Sorrentonun aşağıda göstərilən ünvanına göndərilməlidir.
 4. Xitamın Təsiri.  Ləğvetmə Sorrento Properties və ya Xidmətlərin gələcəkdə istifadəsinə qadağa qoyulması ilə nəticələnə bilər. Xidmətlərin hər hansı bir hissəsinə xitam verildikdə, Xidmətlərin belə hissəsindən istifadə hüququnuz avtomatik olaraq dərhal ləğv ediləcək. Sorrento hər hansı dayandırılma və ya xitam üçün sizin qarşınızda heç bir məsuliyyət daşımayacaq. İstifadə Şərtlərinin təbiətinə görə qüvvədə qalmalı olan bütün müddəaları, heç bir məhdudiyyət olmadan, mülkiyyət müddəaları, zəmanətdən imtina və məsuliyyət məhdudiyyətləri daxil olmaqla, Xidmətlərə xitam verildikdən sonra da davam edəcək.

BEYNƏLXALQ İSTİFADƏÇİLƏR

Sorrento Properties-ə dünya ölkələrindən daxil olmaq olar və ölkənizdə mövcud olmayan Xidmətlər və Məzmun istinadları ola bilər. Bu istinadlar Sorrento-nun elan etmək niyyətində olduğunu ifadə etmir belə Ölkənizdəki Xidmətlər və ya Məzmun. Sorrento Properties, Sorrento tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı obyektlərindən idarə olunur və təklif olunur. Sorrento, Sorrento Properties-in digər yerlərdə istifadə üçün uyğun və ya mövcud olduğuna dair heç bir məlumat vermir. Bundan əlavə, Xidmətin müəyyən hissələri digər dillərə tərcümə oluna bilər, lakin Sorrento həmin tərcümələrin məzmunu, dəqiqliyi və ya tamlığı ilə bağlı heç bir ifadə və ya zəmanət vermir. Sorrento Properties-ə başqa ölkələrdən daxil olan və ya istifadə edənlər bunu öz istəkləri ilə edir və yerli qanunlara uyğunluq üçün məsuliyyət daşıyırlar. 

Ümumi müddəalar

 1. Elektron rabitə.  Sorrento Properties-ə baş çəkməyinizdən və ya Sorrento e-poçtları göndərməyinizdən və ya Sorrento Properties-də bildirişlər göndərməyinizdən və ya sizinlə e-poçt vasitəsilə əlaqə saxlamağınızdan asılı olmayaraq, sizinlə Sorrento arasında əlaqə elektron vasitələrlə həyata keçirilə bilər. Müqavilə məqsədləri üçün siz (a) Sorrento-dan elektron formada rabitə almağa razılıq verirsiniz; və (b) Sorrento-nun sizə təqdim etdiyi bütün şərtlər, razılaşmalar, bildirişlər, açıqlamalar və digər məlumatların yazılı şəkildə olması halında bu cür məlumatların təmin edəcəyi istənilən hüquqi tələbi yerinə yetirməsi ilə razılaşın.
 2. Tapşırıq.  İstifadə Şərtləri və buradakı hüquq və öhdəlikləriniz Sorrentonun əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan sizin tərəfinizdən təyin edilə, subpodratçıya verilə, həvalə edilə və ya başqa şəkildə ötürülə bilməz və yuxarıda qeyd olunanları pozan hər hansı bir təhvil, subpodratçı, həvalə və ya köçürmə cəhdi etibarsız sayılacaqdır. və boşdur.
 3. Fövqəladə hallar.  Sorrento, Allah aktları, müharibə, terrorizm, iğtişaşlar, embarqolar, mülki və ya hərbi hakimiyyət orqanlarının aktları, yanğın, sel, qəzalar, tətillər və ya nəqliyyat vasitələrinin, yanacaq, enerji, işçi qüvvəsi və ya materialların çatışmazlığı.
 4. Suallar, Şikayətlər, İddialar.  Sorrento Properties ilə bağlı hər hansı sualınız, şikayətiniz və ya iddianız varsa, bizimlə əlaqə saxlayın legal@sorrentotherapeutics.com. Narahatlıqlarınızı aradan qaldırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Əgər narahatlıqlarınızın natamam həll olunduğunu düşünürsünüzsə, sizi əlavə araşdırma üçün bizə məlumat verməyə dəvət edirik.
 5. Məhdudiyyət müddəti.  SİZ VƏ SORRENTO RAZI OLURSUNUZ ki, MÜQAVİLƏDƏN, SORRENTO XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MƏZMUNLA İLGİLİ OLAN HƏRƏKƏTİN SƏBƏBİNİN HƏRƏKƏT SƏBƏBİNDƏN SONRA BİR (1) İL ƏRZİNDƏ BAŞLAMALIDIR. ƏKS HALDA BELƏ HƏRƏKƏT SƏBƏBİNƏ ƏMƏLİYƏ QADAĞA OLUNUR.
 6. İdarəetmə Qanunu və Yer.  Bu İstifadə Şərtləri Kaliforniya ştatının qanunlarına uyğun olaraq idarə olunacaq və şərh ediləcək. İstənilən mübahisə üçün yer San Dieqo, Kaliforniya olacaq. Tərəflər bununla Kaliforniyada edilən hər hansı bir hərəkətə qarşı aşağıdakı müdafiələrdən imtina etməyə razılaşırlar: forum qeyri-konveniens, şəxsi yurisdiksiyanın olmaması, qeyri-kafi proses və qeyri-kafi proses xidməti.
 7. Dil seçimi.  Alternativ dildə olsa belə, İstifadə Şərtlərinin və bütün əlaqəli sənədlərin ingilis dilində tərtib edilməsi tərəflərin açıq arzusudur. 
 8. Xəbərdarlıq.  Sorrento sizdən e-poçt ünvanını təqdim etməyi tələb etdikdə, Sorrento-ya ən cari e-poçt ünvanınızı təqdim etmək üçün məsuliyyət daşıyırsınız. Sorrento-ya təqdim etdiyiniz son e-poçt ünvanı etibarlı deyilsə və ya hər hansı səbəbdən İstifadə Şərtləri ilə tələb olunan/icazə verilən hər hansı bildirişləri sizə çatdırmaq iqtidarında deyilsə, Sorrento belə bildirişi ehtiva edən e-poçtu göndərir. buna baxmayaraq, təsirli bildiriş təşkil edəcəkdir. Sorrentoya aşağıdakı ünvanda bildiriş göndərə bilərsiniz: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Belə bildiriş Sorrento tərəfindən yuxarıda göstərilən ünvanda milli səviyyədə tanınmış bir gecəlik çatdırılma xidməti və ya birinci dərəcəli poçt əvvəlcədən ödənilmiş poçt vasitəsilə çatdırılan məktubla qəbul edildikdə verilmiş hesab olunur.
 9. İmtina.  İstifadə Şərtlərinin hər hansı müddəasının bir dəfə yerinə yetirilməməsi və ya yerinə yetirilməməsi hər hansı digər müddəadan və ya bu cür müddəadan hər hansı digər hallarda imtina sayılmayacaq.
 10. Bölünmə.  İstifadə Şərtlərinin hər hansı bir hissəsi etibarsız və ya tətbiq edilə bilməz hesab edilərsə, bu hissə tərəflərin ilkin niyyətini mümkün qədər əks etdirəcək şəkildə şərh edilməlidir və qalan hissələr tam qüvvədə və qüvvədə qalacaqdır.
 11. İxraca nəzarət.  Siz ABŞ qanunları, Sorrento Properties-i əldə etdiyiniz yurisdiksiyanın qanunları və hər hansı digər müvafiq qanunlar ilə icazə verilən hallar istisna olmaqla, Sorrento Mülklərindən istifadə edə, ixrac edə, idxal edə və ya köçürə bilməzsiniz. Xüsusilə, lakin heç bir məhdudiyyət olmadan, Sorrento Properties (a) Birləşmiş Ştatların embarqo tətbiq etdiyi hər hansı ölkəyə və ya (b) ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xüsusi Təyin edilmiş Vətəndaşlar siyahısındakı hər hansı birinə və ya ABŞ Ticarət Departamentinin rədd etdiyi şəxslərə ixrac və ya təkrar ixrac edilə bilməz. Şəxsin Siyahısı və ya Müəssisə Siyahısı. Sorrento Properties-dən istifadə etməklə siz (y) ABŞ Hökumətinin embarqosuna məruz qalan və ya ABŞ Hökuməti tərəfindən “terrorçuluğu dəstəkləyən” ölkə kimi təyin edilmiş ölkədə yerləşmədiyinizi və (z) sizə zəmanət verirsiniz. ABŞ Hökumətinin qadağan olunmuş və ya məhdudlaşdırılmış tərəflərin heç bir siyahısında qeyd edilməyib. Sorrento tərəfindən təmin edilən məhsullar, xidmətlər və ya texnologiyanın ABŞ-ın ixrac nəzarəti qanunlarına və qaydalarına tabe olduğunu qəbul edirsiniz və razılaşırsınız. Siz bu qanun və qaydalara əməl edəcəksiniz və ABŞ hökumətinin əvvəlcədən icazəsi olmadan Sorrento məhsullarını, xidmətlərini və ya texnologiyasını birbaşa və ya dolayı yolla bu cür qanun və qaydaları pozaraq ixrac, təkrar ixrac və ya hər hansı ölkəyə ötürməyəcəksiniz.
 12. İstehlakçı Şikayətləri.  Kaliforniya Mülki Məcəlləsinin §1789.3-ə uyğun olaraq, siz 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento ünvanında yazılı şəkildə əlaqə saxlayaraq, şikayətlər barədə Kaliforniya İstehlakçı İşləri Departamentinin İstehlakçı Xidmətləri Bölməsinin Şikayətlərə Yardım Bölməsinə məlumat verə bilərsiniz. , CA 95834-1924 və ya telefonla (800) 952-5210.
 13. Bütün razılaşma.  İstifadə Şərtləri bu sənədin mövzusu ilə bağlı tərəflərin yekun, tam və müstəsna razılaşmasıdır və bu mövzu ilə bağlı tərəflər arasında bütün əvvəlki müzakirələri əvəz edir və birləşdirir.