Karyera

Karyera at Sorrento Therapeutics, Inc

Sorrento Therapeutics, Inc. Bərabər İmkanlı İşəgötürəndir və namizədlərə cəlbedici əmək haqqı və səhm seçimləri, tibbi, stomatoloji, həyat və əlillik sığortası, 401k və ödənişli tətillər daxil olmaqla hərtərəfli müavinətlər paketi təklif edir.