Voorwaardes

« Terug na Pyplyn

DISCLAIMER

Effektiewe datum: 14 Junie 2021

Hierdie Gebruiksvoorwaardes (die “Voorwaardes”) word tussen aangegaan Sorrento Therapeutics, Inc., in die naam van en namens ons filiale en affiliasies (“Sorrento, ""us, ""we, "Of"ons”) en jy, of as jy ’n entiteit of ander organisasie verteenwoordig, daardie entiteit of organisasie (in beide gevalle, “jy”). Hierdie Gebruiksbepalings beheer jou toegang tot en/of gebruik van ons webwerwe, toepassings en portale wat ons bedryf en wat na hierdie Gebruiksbepalings skakel (gesamentlik die "Werf”), en die dienste en hulpbronne wat via die webwerf geaktiveer word (elk 'n “Diens”En gesamentlik die“Dienste”). Hierdie Gebruiksbepalings is nie van toepassing op ander werwe en dienste wat deur Sorrento verskaf word nie, soos ons kliniese proewe, pasiëntlaboratoriumdienste of COVI-STIX-produkte.

LEES ASSEBLIEF HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES SORGVULDIG. DEUR DIE WERF Blaai OF TOEGANG TE GAAN EN/OF DIE DIENSTE TE GEBRUIK, VERTEL JY DAT (1) JY GELEES HET, VERSTAAN, EN INGEMAAK OM DEUR DIE GEBRUIKSVOORWAARDE GEBIND TE WEES, (2) JY IS WETLIKE OUDERDOM OM 'N BINDENDE KONTRAK TE STAAN. SORRENTO, EN (3) JY HET DIE MAGHEID OM DIE GEBRUIKSVOORWAARDE PERSOONLIK OF NAmens DIE MAATSKAPPY WAT JY AS GEBRUIKER GENOEM HET TE GAAN, EN OM DAARDIE MAATSKAPPY AAN DIE GEBRUIKSVOORWAARDE TE BIND. DIE TERM "JY" VERWYS NA DIE INDIVIDU OF REGSENTITEIT, SOOS VAN TOEPASSING.  INDIEN JY NIE INstem OM DEUR DIE GEBRUIKSVOORWAARDES GEBIND TE WEES NIE, MAG JY NIE TOEGANG TOT OF DIE WERF OF DIE DIENSTE GEBRUIK NIE.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDE TE ENIGE TYD ONDERWORPE IS AAN VERANDERING DEUR SORRENTO NA SY UITSLUITENDE DISKRESIE. Sorrento sal jou inlig oor die teenwoordigheid van enige veranderinge aan hierdie Gebruiksvoorwaardes deur daardie veranderinge op die werf te plaas, deur die datum boaan die gebruiksvoorwaardes te verander, en/of deur jou kennis te gee deur die werf of op ander maniere (insluitend deur u kennisgewing te stuur na enige e-posadres wat aan Sorrento verskaf is). Tensy anders vermeld, sal enige wysigings onmiddellik van krag wees na plasing op die webwerf of aflewering van sodanige kennisgewing. Jy kan die Gebruiksvoorwaardes beëindig soos hieronder uiteengesit as jy beswaar maak teen enige sodanige wysigings. U sal egter geag word dat u ingestem het tot enige en alle wysigings deur u voortgesette gebruik van die webwerf of dienste na sodanige kennisgewingtydperk. KONTROLEER ASSEBLIEF GEREELD DIE WERF OM DIE TOE-HUIDIGE BEPALINGS TE GAAN.

Jou gebruik van en deelname aan sekere Dienste kan onderhewig wees aan bykomende bepalings, insluitend enige toepaslike bepalings tussen Sorrento en jou werkgewer of organisasie en enige bepalings wat aan jou voorgelê word vir jou aanvaarding wanneer jy 'n aanvullende Diens gebruik (“Aanvullende bepalings”). Indien die Gebruiksbepalings nie met die Aanvullende Bepalings strook nie, sal die Aanvullende Bepalings beheer ten opsigte van sodanige Diens. Daar word hierin na die gebruiksbepalings en enige toepaslike aanvullende bepalings verwys as die "Ooreenkoms. "

TOEGANG EN GEBRUIK VAN SORRENTO EIENDOMME

 1. Toegelate gebruik. Die webwerf, die dienste, en die inligting, data, beelde, teks, lêers, sagteware, skrifte, grafika, foto's, klanke, musiek, video's, oudiovisuele kombinasies, interaktiewe kenmerke en ander materiaal (gesamentlik die "inhoud”) beskikbaar op of deur die werf en die dienste (sodanige inhoud, tesame met die werf en die dienste, elk 'n “Sorrento Eiendom” en gesamentlik, die “Sorrento Eiendomme”) word deur kopieregwette regoor die wêreld beskerm. Onderhewig aan die Ooreenkoms, verleen Sorrento aan u 'n beperkte lisensie om toegang tot die Sorrento-eiendomme te verkry en te gebruik slegs vir u persoonlike of interne besigheidsdoeleindes. Tensy anders gespesifiseer deur Sorrento in 'n aparte lisensie, is jou reg om enige en alle Sorrento Eiendomme te gebruik onderhewig aan die Ooreenkoms. 
 2. In aanmerking te kom. Jy verteenwoordig dat jy die wettige ouderdom is om 'n bindende kontrak te vorm en nie 'n persoon is wat ingevolge die wette van die Verenigde State, jou woonplek of enige ander toepaslike jurisdiksie verbied word om Sorrento Properties te gebruik nie. Jy bevestig dat jy óf ouer as 18 jaar oud is, óf 'n geëmansipeerde minderjarige, of wettige toestemming van ouer of voog besit, en ten volle in staat en bevoeg is om die bepalings, voorwaardes, verpligtinge, bevestigings, vertoë en waarborge wat uiteengesit word, aan te gaan. in hierdie Gebruiksvoorwaardes en die Ooreenkoms, waar van toepassing, en om die Ooreenkoms na te kom en daaraan te voldoen. In elk geval, bevestig jy dat jy ouer as sestien (16) is, aangesien die Sorrento Eiendomme nie bedoel is vir kinders onder 16 nie. As jy jonger as 16 jaar oud is, moet asseblief nie toegang tot die Sorrento Eiendomme verkry of gebruik nie.
 3. Sekere beperkings.  Die regte wat aan jou verleen word in die Gebruiksvoorwaardes is onderhewig aan die volgende beperkings: (a) jy mag nie Sorrento Properties of enige gedeelte van Sorrento Properties lisensieer, verkoop, verhuur, verhuur, oordra, toewys, reproduseer, versprei, huisves of andersins kommersieel ontgin nie. Sorrento Eiendomme, insluitend die webwerf, (b) jy mag nie raamtegnieke raam of gebruik om enige handelsmerk, logo of ander Sorrento Eiendomme (insluitend beelde, teks, bladsyuitleg of vorm) van Sorrento in te sluit nie; (c) jy mag geen metatags of ander “versteekte teks” gebruik wat Sorrento se naam of handelsmerke gebruik nie; (d) jy mag nie enige deel van Sorrento Properties wysig, vertaal, aanpas, saamvoeg, afgeleide werke maak van, demonteer, dekompileer, omgekeerde samestelling of reverse engineering nie, behalwe in die mate wat die voorafgaande beperkings uitdruklik deur toepaslike wetgewing verbied word; (e) jy mag geen handmatige of geoutomatiseerde sagteware, toestelle of ander prosesse (insluitend maar nie beperk nie tot spinnekoppe, robotte, skrapers, crawlers, avatars, data-ontginningsnutsmiddels of dies meer) gebruik om data van enige web af te “skraap” of af te laai nie bladsye vervat in die webwerf (behalwe dat ons die operateurs van publieke soekenjins herroepbare toestemming verleen om spinnekoppe te gebruik om materiaal van die webwerf te kopieer vir die uitsluitlike doel van en uitsluitlik tot die mate wat nodig is vir die skep van publiek beskikbare soekbare indekse van die materiaal, maar nie caches of argiewe van sulke materiaal); (f) jy sal nie toegang verkry tot Sorrento Properties om 'n soortgelyke of mededingende webwerf, toepassing of diens te bou nie; (g) behalwe soos uitdruklik hierin vermeld, mag geen deel van Sorrento Eiendomme in enige vorm of op enige manier gekopieer, gereproduseer, versprei, herpubliseer, afgelaai, vertoon, geplaas of versend word nie; (h) jy mag nie enige kopieregkennisgewings of ander eiendomsmerke wat op of in Sorrento Eiendomme vervat is, verwyder of vernietig nie; (i) jy mag nie jou verbintenis met enige persoon of entiteit naboots of wanvoorstel nie. Enige toekomstige vrystelling, opdatering of ander toevoeging tot Sorrento Eiendomme sal onderhewig wees aan die Gebruiksvoorwaardes. Sorrento, sy verskaffers en diensverskaffers behou alle regte voor wat nie in die Gebruiksvoorwaardes toegestaan ​​word nie. Enige ongemagtigde gebruik van enige Sorrento-eiendom beëindig die lisensies wat deur Sorrento toegestaan ​​is ingevolge die Gebruiksvoorwaardes.
 4. Gebruik deur Sorrento-kliënte.  As jy 'n Sorrento-kliënt is wat toegang tot die webwerf of dienste gebruik of die webwerf of dienste, insluitend ons kliënteportaal, verteenwoordig en waarborg dat (a) wanneer jy die Sorrento-eiendomme gebruik, jy sal voldoen aan alle toepaslike wette en regulasies, insluitend, waar van toepassing, die Gesondheidsversekering Wet op Oordraagbaarheid en Aanspreeklikheid en sy implementeringsregulasies en ander privaatheid- en databeskermingswette, en (b) jy sal geen inligting, insluitend persoonlike data en beskermde gesondheidsinligting, aan ons verskaf waarvoor jy nie die vereiste magtigings of toestemmings het nie. Jy erken en stem verder in dat jy, en nie Sorrento nie, verantwoordelik is om te verseker dat alle nodige openbaarmakings verskaf is aan, en alle nodige toestemmings en/of toestemmings verkry is van pasiënte soos vereis mag word deur toepaslike privaatheids- en databeskermingswette en regulasies in jou jurisdiksie. Vir meer inligting oor Sorrento se privaatheidspraktyke, sien asseblief ons Privaatheidsbeleid.
 5. Nodige toerusting en sagteware.  Jy moet alle toerusting en sagteware verskaf wat nodig is om aan Sorrento Properties te koppel, insluitend maar nie beperk nie tot, 'n mobiele toestel wat geskik is om met Sorrento Properties te koppel en te gebruik, in gevalle waar die Dienste 'n mobiele komponent bied. Jy is alleen verantwoordelik vir enige fooie, insluitend internetverbinding of selfoonfooie, wat jy aangaan wanneer jy toegang tot Sorrento Properties verkry.

EIENAARSKAP

 1. Sorrento Eiendomme.  Jy stem in dat Sorrento en sy verskaffers alle regte, titels en belange in Sorrento Properties besit. Jy sal geen kopiereg-, handelsmerk-, diensmerk- of ander eiendomsregtekennisgewings wat in of by enige Sorrento-eiendomme ingesluit is, verwyder, verander of verbloem nie. Jy stem in dat jy geen reg, titel of belang het in of tot enige inhoud wat op of in Sorrento Properties verskyn nie.
 2. Handelsmerke.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, die Sorrento-logo, enige geaffilieerde name en logo's, en alle verwante grafika, logo's, diensmerke, ikone, handelsdrag en handelsname wat op of in verband met enige Sorrento-eiendomme gebruik word, is die handelsmerke van Sorrento of sy affiliasies en kan nie gebruik word sonder die uitdruklike vooraf skriftelike toestemming van Sorrento nie. Ander handelsmerke, diensmerke en handelsname wat op of in Sorrento Properties mag verskyn, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. As jy die materiaal of handelsmerke op of in die Sorrento-eiendomme gebruik op enige manier wat nie duidelik deur hierdie afdeling toegelaat word nie, oortree jy jou ooreenkoms met ons en oortree jy dalk kopiereg-, handelsmerk- en ander wette. In daardie geval herroep ons outomaties jou toestemming om die Maatskappy-eiendomme te gebruik. Die titel van die materiaal bly by ons of by die outeurs van die materiaal wat op die Maatskappy-eiendomme vervat is. Alle regte wat nie uitdruklik toegestaan ​​is nie, word voorbehou.
 3. Terugvoer.  Jy stem in dat die indiening van enige idees, voorstelle, dokumente en/of voorstelle aan Sorrento deur sy voorstel, terugvoer, wiki, forum of soortgelyke bladsye ("Terugvoer") is op jou eie risiko en dat Sorrento geen verpligtinge het nie (insluitend sonder beperking verpligtinge van vertroulikheid) met betrekking tot sodanige Terugvoer. Jy verteenwoordig en waarborg dat jy alle regte het wat nodig is om die Terugvoer in te dien. U verleen hiermee aan Sorrento 'n ten volle betaalde, tantièmevrye, ewigdurende, onherroeplike, wêreldwye, nie-eksklusiewe en ten volle sublisensieerbare reg en lisensie om te gebruik, reproduseer, opvoer, vertoon, versprei, aanpas, verander, herformateer, skep afgeleide werke van, en andersins kommersieel of nie-kommersieel te ontgin op enige wyse, enige en alle Terugvoer, en om die voorafgaande regte te sublisensieer, in verband met die bedryf en instandhouding van Sorrento Properties en/of Sorrento se besigheid.

GEBRUIKERS GEDRAG

As 'n gebruiksvoorwaarde stem jy in om nie Sorrento Properties te gebruik vir enige doel wat deur die Ooreenkoms of deur toepaslike wetgewing verbied word nie. Jy sal nie (en sal nie enige derde party toelaat) om enige aksie op of deur die Sorrento Eiendomme te neem wat: (i) enige patent, handelsmerk, handelsgeheim, kopiereg, reg op publisiteit of ander reg van enige persoon of entiteit skend; (ii) onwettig, dreigend, beledigend, teisterend, lasterlik, lasterlik, bedrieglik, bedrieglik, inbreukend op 'n ander se privaatheid, onregmatig, onwelvoeglik, pornografies, aanstootlik of onheilig is; (iii) dwepery, rassisme, haat of skade teen enige individu of groep bevorder; (iv) ongemagtigde of ongevraagde advertensies, gemors- of grootmaat-e-pos uitmaak; (v) kommersiële aktiwiteite en/of verkope behels sonder Sorrento se vooraf skriftelike toestemming; (vi) enige persoon of entiteit naboots, insluitend enige werknemer of verteenwoordiger van Sorrento; (vii) enige toepaslike wet of regulasie oortree, of enige gedrag aanmoedig wat sou oortree of tot siviele aanspreeklikheid sou aanleiding gee; (viii) inmeng met of probeer om in te meng met die behoorlike funksionering van Sorrento Properties of Sorrento Properties gebruik op enige manier wat nie uitdruklik deur die Ooreenkoms toegelaat word nie; of (ix) pogings om betrokke te raak by of betrokke te raak by enige potensieel skadelike handelinge wat teen Sorrento Properties gerig is, insluitend maar nie beperk nie tot die oortreding of poging om enige sekuriteitskenmerke van Sorrento Properties te skend, deur gebruik te maak van handleiding of outomatiese sagteware of ander maniere om toegang te verkry , "skraap", "kruip" of "spinnekop" enige bladsye vervat in Sorrento Properties, wat virusse, wurms of soortgelyke skadelike kode in Sorrento Properties inbring, of inmenging of probeer om in te meng met die gebruik van Sorrento Properties deur enige ander gebruiker, gasheer of netwerk, insluitend deur middel van oorlaai, "oorstroming", "strooipos", "posbomaanval" of "ongeluk" van Sorrento Properties.

ONDERSOEK

Sorrento mag, maar is nie verplig om, Sorrento Eiendomme te eniger tyd te monitor of te hersien nie. As Sorrento bewus word van enige moontlike oortredings deur jou van enige bepaling van die Ooreenkoms, behou Sorrento die reg voor om sodanige oortredings te ondersoek, en Sorrento kan, na sy uitsluitlike goeddunke, jou lisensie om Sorrento Eiendomme te gebruik onmiddellik beëindig, in die geheel of gedeeltelik, sonder vooraf kennisgewing aan jou.

DERDEPARTY EIENDOMME

Sorrento Properties kan skakels bevat na derdeparty-webwerwe en/of toepassings ("Derdeparty-eiendomme”). Wanneer jy op 'n skakel na 'n Derdeparty-eiendom klik, sal ons jou nie waarsku dat jy Sorrento Properties verlaat het nie en onderhewig is aan die bepalings en voorwaardes (insluitend privaatheidsbeleide) van 'n ander webwerf of bestemming. Sulke derdeparty-eiendomme is nie onder beheer van Sorrento nie, en ons is nie verantwoordelik vir enige derdeparty-eiendomme nie. Sorrento verskaf hierdie Derdeparty-eiendomme slegs as 'n gerief en hersien nie, keur goed, monitor, onderskryf, waarborg of maak enige vertoë met betrekking tot Derdeparty-eiendomme, of enige produk of diens wat in verband daarmee verskaf word nie. Jy gebruik alle skakels in Derdeparty-eiendomme op eie risiko. Wanneer jy ons webwerf verlaat, beheer die Gebruiksvoorwaardes nie meer nie. Jy moet toepaslike bepalings en beleide, insluitend privaatheid en data-insamelingspraktyke, van enige derdeparty-eiendomme hersien, en enige ondersoek doen wat jy nodig of toepaslik voel voordat jy voortgaan met enige transaksie met enige derde party. Deur die Sorrento Eiendomme te gebruik, onthef jy Sorrento uitdruklik van enige en alle aanspreeklikheid wat voortspruit uit jou gebruik van enige Derdeparty Eiendom. 

VRYWARING

Jy stem in om Sorrento, sy ouers, filiale, affiliasies, beamptes, werknemers, agente, vennote, verskaffers en lisensiehouers (elkeen, 'n "Sorrento Party" en gesamentlik die "Sorrento Partye") skadeloos te hou en skadeloos te hou van enige verliese, koste , aanspreeklikhede en uitgawes (insluitend redelike prokureursfooie) wat verband hou met of voortspruitend uit enige en al die volgende: (a) jou gebruik van en toegang tot die Sorrento Eiendomme; (b) jou oortreding van die Ooreenkoms; (c) jou skending van enige regte van 'n ander party, insluitend enige ander gebruikers; of (d) jou oortreding van enige toepaslike wette, reëls of regulasies. Sorrento behou die reg voor om, op eie koste, die eksklusiewe verdediging en beheer van enige aangeleentheid te aanvaar wat andersins onderhewig is aan skadeloosstelling deur jou, in welke geval jy ten volle met Sorrento sal saamwerk om enige beskikbare verweer te beweer. Hierdie bepaling vereis nie van jou om enige van die Sorrento-partye skadeloos te stel vir enige gewetenlose kommersiële praktyk deur sodanige party of vir so 'n party se bedrog, misleiding, valse belofte, wanvoorstelling of verberging, onderdrukking of weglating van enige wesenlike feit in verband met die dienste wat hieronder verskaf word. . Jy stem in dat die bepalings in hierdie afdeling enige beëindiging van die Ooreenkoms en/of jou toegang tot Sorrento Eiendomme sal oorleef.

VRYWARING VAN WAARBORGE EN VOORWAARDES

U VERSTAAN EN STEM UITDRUKLIK IN DAT SORRENTO EIENDOMME TOEGELAAT DEUR TOEPASLIKE WET, U GEBRUIK VAN SORRENTO EIENDOMME IS OP U ALLEEN RISIKO, EN SORRENTO EIENDOMME WORD VERSKAF OP 'N "SOOS IS" EN "SOOS BESKIKBAAR" BESKIKBAAR. DIE SORRENTO-PARTYE WYS UITDRUKKELIJK ALLE WAARBORGE, VERTOë EN VOORWAARDES VAN ENIGE AARD, HETsy UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLISEERD, INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT, DIE GEÏSPLISEERDE WAARBORGE OF VOORWAARDES VAN 'N VERHANDELBAARHEID VAN 'N HANDELBAARHEID, SORRENTO EIENDOMME. DIE SORRENTO PARTYE GEE GEEN WAARBORG, VERTEENWOORDIGING OF VOORWAARDES DAT: (A) DIE SORRENTO EIENDOMME SAL AAN U VEREISTES VOLDOEN; (B) TOEGANG TOT DIE WERF SAL ONONDERBREEK WEES OF JOU GEBRUIK VAN DIE SORRENTO-EIENDOMME SAL TYDIG, VEILIG OF FOUTVRY WEES; (C) DIE SORRENTO EIENDOMME SAL Akkuraat, BETROUBAAR, VOLLEDIG, NUTTIG OF KORREK WEES; (D) DIE WERF SAL OP ENIGE SPESIFIEKE TYD OF PLEK BESKIKBAAR WEES; (E) ENIGE DEFEKTE OF FOUTE SAL GEKORG WORD; OF (F) DAT DIE WERF VRY IS VAN VIRUSSE OF ANDER SKADELIKE KOMPONENTE. GEEN RAAD OF INLIGTING, HETsy MONDELING OF SKRIFTELIK, VERKRY VAN SORRENTO OF DEUR SORRENTO EIENDOMME SAL ENIGE WAARBORG SKEP NIE UITDRUKLIK HIERIN GEMAAK NIE.

BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

U VERSTAAN EN STEM IN DAT DIE SORRENTO-PARTYE IN GEEN GEVAL AANSPREEKLIK SAL WEES VIR ENIGE VERLIES AAN WINS, INKOMSTE OF DATA, INDIREKTE, TOEVALLE, SPESIALE OF GEVOLLIKE SKADE, OF SKADE OF KOSTE AAN DIE ONS, VAN PLAASVERVANGENDE GOEDERE OF DIENSTE, IN ELKE GEVAL OF DIE SORRENTO-PARTYE IN KENNIS IS OF NIE VAN DIE MOONTLIKHEID VAN SULKE SKADE, WAT VOORTSTAAN UIT OF IN VERBAND MET DIE OOREENKOMS OF ENIGE KOMMUNIKASIES MET 'N KOMMUNIKASIE, OF BEDIENINGS MET 'N ONS. TEORIE VAN AANSPREEKLIKHEID, WAT VOORTKOMENDE UIT: (A) DIE GEBRUIK OF ONVERMOË OM SORRENTO-EIENDOMME TE GEBRUIK; (B) DIE KOSTE VIR VERKRYGING VAN PLAASVERVANGGOEDERE OF DIENSTE WAT VOORTKOMEND UIT ENIGE GOEDERE, DATA, INLIGTING OF DIENSTE GEKOOP OF VERKRY OF BOODSKAPPE ONTVANG VIR TRANSAKSIES WAT DEUR SORRENTOE AANGEGAAN IS; (C) ONGEMAGTIGDE TOEGANG TOT OF WYSIGING VAN JOU OORDRAGTE OF DATA, INSLUITEND ENIGE EN ALLE PERSOONLIKE INLIGTING EN/OF FINANSIËLE INLIGTING WAT DAARIN GESTOOR IS; (D) VERKLARING OF GEDRAG VAN ENIGE DERDE PARTY OOR SORRENTO EIENDOMME; (E) PERSOONLIKE BESERING OF EIENDOMSSKADE, VAN ENIGE AARD, WAT GEVOLG VAN U TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DIE DIENSTE; (F) ENIGE ONDERBREKING OF STAKING VAN OORDRAG NA OF VANAF ONS DIENSTE; (G) ENIGE BUGS, VIRUSSE, TROJANPERDE, OF DERGELIKE WAT NA OF DEUR DIE DIENSTE DEUR ENIGE DERDE PARTY AANGESEND KAN WORD; (H) ENIGE FOUTE OF WEGLASINGS IN ENIGE INHOUD; EN/OF (I) ENIGE ANDER AANGELEENTHEID VERWANTE AAN SORRENTO EIENDOMME, HETsy GEBASEER OP WAARBORG, KOPIEREG, KONTRAK, DERFD (INSLUITEND NALATIGHEID), OF ENIGE ANDER REGSTEORIE. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE SAL DIE SORRENTO-PARTYE AAN U AANSPREEKLIK WEES VIR MEER AS $100 NIE. IN DIE GEVAL DAT SOMMIGE JURISDIKSIES NIE DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN SKADE TOELAAT IN DIE MAAT WAT BO AANGEDUI NIE, SAL ONS AANSPREEKLIKHEID IN SULKE JURISDIKSIES BEPERK WORD TOT DIE MAAT DEUR DIE WET TOEGELAAT. U ERKEN EN STEEM IN DAT DIE BEPERKINGS VAN SKADE WAT BO UITGESTEL IS FUNDAMENTELE ELEMENTE IS VAN DIE BASIS VAN DIE WINKING TUSSEN SORRENTO EN JOU.

KWARTAAL EN BEËINDIGING

 1. Termyn.  Die Gebruiksvoorwaardes begin op die datum wanneer jy dit aanvaar (soos beskryf in die aanhef hierbo) en bly ten volle van krag terwyl jy Sorrento Properties gebruik, tensy dit vroeër in ooreenstemming met hierdie afdeling beëindig word.
 2. Beëindiging van dienste deur Sorrento.  Sorrento behou die reg voor om enige gebruiker se toegang tot die Sorrento-eiendomme of die dienste te eniger tyd, met of sonder rede, sonder kennisgewing te beëindig of te blokkeer. Om redes waarom jou toegang beëindig kan word, sluit in, maar is nie beperk nie tot (a) indien jy of jou organisasie versuim om tydige betaling vir die Dienste te verskaf, indien van toepassing, (b) as jy enige bepaling van die Ooreenkoms wesenlik oortree het, of (c) indien Sorrento volgens wet vereis word om dit te doen (bv. waar die verskaffing van die Dienste onwettig is of word). Jy stem in dat alle beëindigings vir oorsaak in Sorrento se uitsluitlike diskresie gemaak sal word en dat Sorrento nie teenoor jou of enige derde party aanspreeklik sal wees vir enige beëindiging van jou toegang tot die Sorrento Eiendomme of die Dienste nie.
 3. Beëindiging van dienste deur jou.  As u die dienste wat deur Sorrento verskaf word, wil beëindig, kan u dit enige tyd doen deur Sorrento in kennis te stel. U kennisgewing moet skriftelik gestuur word na Sorrento se adres soos hieronder uiteengesit.
 4. Effek van beëindiging.  Beëindiging kan lei tot die versperring van enige toekomstige gebruik van die Sorrento Eiendomme of die Dienste. By beëindiging van enige gedeelte van die Dienste, sal jou reg om sodanige gedeelte van die Dienste te gebruik outomaties onmiddellik beëindig word. Sorrento sal geen aanspreeklikheid hoegenaamd teenoor jou hê vir enige opskorting of beëindiging nie. Alle bepalings van die Gebruiksvoorwaardes wat volgens hulle aard moet voortleef, sal beëindiging van Dienste oorleef, insluitend sonder beperking, eienaarskapbepalings, waarborgvrywarings en beperkings van aanspreeklikheid.

INTERNASIONALE GEBRUIKERS

Sorrento Eiendomme kan verkry word vanaf lande regoor die wêreld en kan verwysings bevat na dienste en inhoud wat nie in jou land beskikbaar is nie. Hierdie verwysings impliseer nie dat Sorrento van plan is om aan te kondig nie sodanige Dienste of inhoud in jou land. Sorrento Properties word beheer en aangebied deur Sorrento vanaf sy fasiliteite in die Verenigde State van Amerika. Sorrento maak geen voorstellings dat Sorrento Properties toepaslik of beskikbaar is vir gebruik in ander liggings nie. Verder kan sekere gedeeltes van die Diens in ander tale vertaal word, maar Sorrento maak geen voorstellings of waarborge met betrekking tot die inhoud, akkuraatheid of volledigheid van daardie vertalings nie. Diegene wat toegang tot Sorrento Properties van ander lande verkry of gebruik, doen dit uit eie keuse en is verantwoordelik vir die nakoming van plaaslike wetgewing. 

ALGEMENE VOORSIENINGS

 1. Elektroniese Kommunikasie.  Die kommunikasie tussen jou en Sorrento kan op elektroniese wyse plaasvind, of jy Sorrento Properties besoek of Sorrento e-posse stuur, of Sorrento kennisgewings op Sorrento Properties plaas of per e-pos met jou kommunikeer. Vir kontraktuele doeleindes, (a) stem jy in om kommunikasie vanaf Sorrento in 'n elektroniese vorm te ontvang; en (b) instem dat alle bepalings en voorwaardes, ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakings en ander kommunikasie wat Sorrento elektronies aan jou verskaf, voldoen aan enige wetlike vereiste waaraan sodanige kommunikasie sou voldoen indien dit skriftelik sou wees.
 2. Opdrag.  Die Gebruiksvoorwaardes, en jou regte en verpligtinge hieronder, mag nie deur jou toegeken, gesubkontrakteer, gedelegeer of andersins oorgedra word sonder Sorrento se vooraf skriftelike toestemming nie, en enige poging tot toewysing, subkontrak, delegering of oordrag in stryd met die voorafgaande sal nietig wees. en nietig.
 3. Oormag.  Sorrento sal nie aanspreeklik wees vir enige vertraging of versuim om te presteer as gevolg van oorsake buite sy redelike beheer nie, insluitend, maar nie beperk nie tot, dade van God, oorlog, terrorisme, onluste, embargo's, dade van burgerlike of militêre owerhede, brande, vloede, ongelukke, stakings of tekorte aan vervoerfasiliteite, brandstof, energie, arbeid of materiaal.
 4. Vrae, klagtes, eise.  As jy enige vrae, klagtes of eise met betrekking tot Sorrento Properties het, kontak ons ​​asseblief by legal@sorrentotherapeutics.com. Ons sal ons bes doen om u bekommernisse aan te spreek. As jy voel dat jou bekommernisse onvolledig aangespreek is, nooi ons jou uit om ons te laat weet vir verdere ondersoek.
 5. Beperkingstydperk.  JY EN SORRENTO STEM OOR DAT ENIGE OORSAAK VAN HANDELING WAT UIT OF VERWANT IS MET DIE OOREENKOMS, SORRENTO EIENDOMME OF DIE INHOUD MOET BEGIN BINNE EEN (1) JAAR NA DIE OORSAAK VAN HANDELING. ANDERS IS SO OORSAAK VAN AKSIE PERMANENT VERLEI.
 6. Beheersende Wet en Plek.  Hierdie Gebruiksvoorwaardes sal beheer word deur en vertolk word in ooreenstemming met die wette van die staat Kalifornië. Die plek vir enige dispute sal San Diego, Kalifornië wees. Die partye stem hiermee in om afstand te doen van die volgende verweer teen enige aksie wat in Kalifornië gebring word: forum non conveniens, gebrek aan persoonlike jurisdiksie, onvoldoende proses en onvoldoende diens van proses.
 7. Taalkeuse.  Dit is die uitdruklike wens van die partye dat die Gebruiksvoorwaardes en alle verwante dokumente in Engels opgestel is, selfs al is dit in 'n alternatiewe taal verskaf. 
 8. Kennisgewing.  Waar Sorrento vereis dat jy 'n e-posadres verskaf, is jy verantwoordelik om Sorrento van jou mees onlangse e-posadres te voorsien. In die geval dat die laaste e-posadres wat jy aan Sorrento verskaf het nie geldig is nie, of om enige rede nie in staat is om enige kennisgewings aan jou te lewer wat vereis/toegelaat word deur die Gebruiksbepalings nie, Sorrento se versending van die e-pos wat sodanige kennisgewing bevat sal nietemin effektiewe kennisgewing uitmaak. Jy kan kennis gee aan Sorrento by die volgende adres: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Sodanige kennisgewing sal geag word gegee wanneer ontvang deur Sorrento per brief afgelewer deur nasionaal erkende oornag aflewering diens of eerste klas pos voorafbetaalde pos by bogenoemde adres.
 9. Afstanddoening.  Enige afstanddoening of versuim om enige bepaling van die Gebruiksvoorwaardes by een geleentheid af te dwing, sal nie as 'n afstanddoening van enige ander bepaling of van sodanige bepaling by enige ander geleentheid beskou word nie.
 10. Skeiding.  Indien enige gedeelte van die Gebruiksbepalings ongeldig of onafdwingbaar gehou word, sal daardie gedeelte uitgelê word op 'n manier om so na as moontlik die oorspronklike bedoeling van die partye te weerspieël, en die oorblywende gedeeltes sal in volle krag en effek bly.
 11. Uitvoerbeheer.  Jy mag nie Sorrento Properties gebruik, uitvoer, invoer of oordra nie, behalwe soos gemagtig deur Amerikaanse wetgewing, die wette van die jurisdiksie waarin jy Sorrento Properties verkry het, en enige ander toepaslike wette. In die besonder, maar sonder beperking, mag Sorrento Eiendomme nie (a) na enige lande wat onderworpe is aan die Verenigde State van Amerika uitgevoer of heruitgevoer word nie, of (b) na enigiemand op die Amerikaanse tesouriedepartement se lys van spesiaal aangewese burgers of die Amerikaanse departement van handel se geweier Persoon se lys of entiteit lys. Deur Sorrento Properties te gebruik, verteenwoordig en waarborg jy dat (y) jy nie geleë is in 'n land wat onderhewig is aan 'n Amerikaanse regeringsverbod, of wat deur die Amerikaanse regering as 'n "terroriste-ondersteunende" land aangewys is nie en (z) jy is nie gelys op enige lys van die Amerikaanse regering van verbode of beperkte partye nie. Jy erken en stem in dat produkte, dienste of tegnologie wat deur Sorrento verskaf word, onderhewig is aan die uitvoerbeheerwette en -regulasies van die Verenigde State. Jy sal aan hierdie wette en regulasies voldoen en sal nie, sonder vooraf goedkeuring van die Amerikaanse regering, Sorrento-produkte, -dienste of -tegnologie, hetsy direk of indirek, uitvoer, heruitvoer of oordra na enige land wat sulke wette en regulasies oortree nie.
 12. Verbruikersklagte.  In ooreenstemming met California Civil Code §1789.3, kan jy klagtes by die Klagtebystandseenheid van die Afdeling Verbruikersdienste van die Kaliforniese Departement van Verbruikersake aanmeld deur hulle skriftelik te kontak by 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, of telefonies by (800) 952-5210.
 13. Die hele ooreenkoms.  Die Gebruiksvoorwaardes is die finale, volledige en eksklusiewe ooreenkoms van die partye met betrekking tot die onderwerp hiervan en vervang en voeg alle vorige besprekings tussen die partye met betrekking tot sodanige onderwerp saam.